Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

 

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Τομέα Ρευστών αναφέρονται σε θέματα που εμπίπτουν στις γνωστικές περιοχές: κατεργασίες υλικών, σχεδιασμός και παραγωγή προηγμένων υλικών, αυτοματισμός και συστήματα κατεργασιών, βελτιστοποίηση κατασκευών σε περιβάλλον ισχυρής καταπόνησης.

 

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Τομέα ΒΔ & ΕE αναφέρονται σε θέματα που εμπίπτουν στις γνωστικές περιοχές: κατεργασίες υλικών, σχεδιασμός και παραγωγή προηγμένων υλικών, αυτοματισμός και συστήματα κατεργασιών, βελτιστοποίηση κατασκευών σε περιβάλλον ισχυρής καταπόνησης.

 

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Τομέα Θερμότητας αναφέρονται σε θέματα που εμπίπτουν στις γνωστικές περιοχές: κατεργασίες υλικών, σχεδιασμός και παραγωγή προηγμένων υλικών, αυτοματισμός και συστήματα κατεργασιών, βελτιστοποίηση κατασκευών σε περιβάλλον ισχυρής καταπόνησης.

 

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Τομέα Πυρηνικής Τεχνολογίας αναφέρονται σε θέματα που εμπίπτουν στις γνωστικές περιοχές: κατεργασίες υλικών, σχεδιασμός και παραγωγή προηγμένων υλικών, αυτοματισμός και συστήματα κατεργασιών, βελτιστοποίηση κατασκευών σε περιβάλλον ισχυρής καταπόνησης.

 

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Τομέα Τεχνολογίας των Κατεργασιών αναφέρονται σε θέματα που εμπίπτουν στις γνωστικές περιοχές: κατεργασίες υλικών, σχεδιασμός και παραγωγή προηγμένων υλικών, αυτοματισμός και συστήματα κατεργασιών, βελτιστοποίηση κατασκευών σε περιβάλλον ισχυρής καταπόνησης.

Τελευταίες Ανακοινώσεις