Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Καλωσόρισμα

Καλώς ήλθατε στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Ε.Μ.Π. 


Η Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ξεχωρίζει τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς χάρη στην υψηλή στάθμη των σπουδών που προσφέρει και στο διεθνούς εμβέλειας ερευνητικό έργο που παράγει. 

Η μηχανολογία καλύπτει ένα ευρύτατο φάσμα περιοχών όπως η ενέργεια, το περιβάλλον, οι μεταφορές, ο σχεδιασμός μηχανών και τα συστήματα ελέγχου τεχνολογικών συστημάτων. Οι δραστηριότητες του Μηχανολόγου Μηχανικού σήμερα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την έρευνα και ανάπτυξη, το σχεδιασμό, τις δοκιμές και την παραγωγή προϊόντων και συστημάτων, την οργάνωση παραγωγής και τη διοίκηση επιχειρήσεων. Η Σχολή μας ετοιμάζει τους νέους μηχανικούς έτσι ώστε να μπορούν να συμβάλλουν στην ολοένα και πλέον ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη και να διακριθούν τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. 

Ελπίζουμε ότι οι ιστοσελίδες μας θα σας δώσουν μια πιο αναλυτική εικόνα της παρεχόμενης εκπαίδευσης και των δυνατοτήτων και εφοδίων που αποκτώνται με τις σπουδές στη Σχολή μας. Καλή περιήγηση!

Τελευταίες Ανακοινώσεις