Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Ανακοίνωση για την μη έγκριση της αίτησης μετεγγραφής υποψήφιων φοιτητών Ακαδημαϊκού Έτους 2010-2011 (Μετεγγραφές για λόγους υγείας γονέων, αδελφών, συζύγων & τέκνων 2010-2011, με ποσοτικό περιορισμό 1%)
Ημερομηνία: 12/04/2011

Ανακοίνωση για την έγκριση της αίτησης μετεγγραφής υποψήφιου φοιτητή Ακαδημαϊκού Έτους 2010-2011 (Μετεγγραφές για λόγους υγείας γονέων, αδελφών, συζύγων & τέκνων 2010-2011, με ποσοτικό περιορισμό 1%)
Ημερομηνία: 12/04/2011

Τελευταίες Ανακοινώσεις