Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Φωτογραφικό Υλικό από την υποδοχή των πρωτοετών σπουδαστών της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ, την 4-10-2010 στην Αίθουσα Ζ 103 της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών

Τελευταίες Ανακοινώσεις