Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Συμπεράσματα της Ημερίδας της Σχολής με τίτλο: «Οι σπουδές του Μηχανολόγου Μηχανικού σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο τεχνολογικό περιβάλλον-Στρατηγική Ανάπτυξης της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών Ε.Μ.Π» που έγινε στις 14 Ιουνίου 2004.

Ομιλίες:
Σπουδές & Στρατηγική Ανάπτυξης Σχολής: Απόψεις Μελών ΔΕΠ
Ε. Παπαδόπουλος

(Μέγεθος αρχείου .pdf: 4.17ΜΒ)

Πρόγραμμα Ημερίδας Σχολής με Θέμα: Oι Σπουδές του Μηχανολόγου Μηχανικού σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο τεχνολογικό περιβάλλον - Στρατηγική Ανάπτυξης της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ. Δευτέρα 14 Ιουνίου ώρα έναρξης 10:00, Τόπος: Αίθουσα Τελετών ΕΜΠ.

Τελευταίες Ανακοινώσεις