Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Η Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ, θέλοντας να ενισχύσει την εξωστρέφεια καθώς και την επικοινωνία της με τη βιομηχανία, την αγορά και γενικότερα την κοινωνία, προτίθεται να ενεργοποιήσει την κοινότητα των αποφοίτων της Σχολής. Κύριοι στόχοι της προσπάθειας αυτής είναι η ανάπτυξη κοινών δραστηριοτήτων όπως:

- Τοποθέτηση σπουδαστών για Πρακτική Άσκηση ή/ και ακαδημαϊκές ανταλλαγές.
- Καθοδήγηση νέων αποφοίτων (mentoring).
- Εμπλουτισμός των σπουδών (αξιοποιώντας εμπειρίες, επαγγελματικές πορείες, βέλτιστες πρακτικές).
- Ενημερωτικές, εκπαιδευτικές και άλλες δραστηριότητες.

Για να ενημερώνεστε για τις ανωτέρω δραστηριότητες θα πρέπει να συμπληρώσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας στα παρακάτω πεδία.

Παράλληλα, εάν γνωρίζετε άλλους απόφοιτους της Σχολής μας, προωθήστε τους το παρόν μήνυμα έτσι ώστε να διαχυθεί η πληροφορία σε όσο το δυνατό μεγαλύτερη κλίμακα.

Σημείωση: Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται σε όλους τους αποφοίτους, χωρίς χρονικό περιορισμό έτους αποφοίτησης.

Τα προσωπικά στοιχεία είναι για εσωτερική χρήση στο ΕΜΠ και δεν πρόκειται να κοινοποιηθούν σε κανέναν και για κανένα λόγο.

 

Υποβολή στοιχείων επικοινωνίας

* Υποχρεωτικό πεδίο

 

Τελευταίες Ανακοινώσεις