Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο


1. Το Πρόγραμμα Σπουδών


2. Ωριαία Προγράμματα
    1ο Έτος
    2ο Έτος
    3ο Έτος
    4ο Έτος
    5ο Έτος

3. Συνοπτικό Περιεχόμενο Μαθημάτων


1o Έτος

1o Εξάμηνο

- Εφαρμογή από το ακαδ. έτος 2014-2015 και 2015-2016

Μάθημα Ώρες/ Εβδομάδα (ECTS)
Μαθηματικά Α1 3
Μαθηματικά Α2 3
Μηχανική Α 6
Χημεία 3
Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές 3
Εισαγωγή στη Μηχανολογία 3
Μηχανολογικό Σχέδιο Ι 4
Πολιτική Οικονομία 2
Κοινωνιολογία του Αστικού Πολιτισμού & της Τεχνολογίας 2
Εισαγωγή στη Φιλοσοφία 2
Ιστορία Επιστήμης και Τεχνολογίας 2
Ξένες Γλώσσες 2
Σύνολο 35

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2o Εξάμηνο

- Mεταβατικό, εφαρμογή από το ακαδ. έτος 2014-2015

Μάθημα Ώρες/ Εβδομάδα (ECTS)
Μαθηματικά Β 4
Μαθηματικά ΙΙβ 4
Μηχανική Β 4
Φυσική 4+1
Ηλεκτρικά Κυκλώματα και Συστήματα 4
Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική Καθαρών Ουσιών 6
Τεχνικά Υλικά Ι 3
Μηχανολογικό Σχέδιο ΙΙ 4
Λειτουργικά Συστήματα & Γλώσσες
Προγραμματισμού
4
Ξένες Γλώσσες 2
Σύνολο 40

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Εφαρμογή από το ακαδ. έτος 2015-2016 

Μάθημα Ώρες/ Εβδομάδα (ECTS)
Μαθηματικά Β 4
Μηχανική Β 4
Φυσική 4+1
Ηλεκτρικά Κυκλώματα και Συστήματα 4
Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική Καθαρών Ουσιών 6
Τεχνικά Υλικά Ι 4
Μηχανολογικό Σχέδιο ΙΙ 4
Ξένες Γλώσσες 2
Σύνολο 33

 

 

  

 

Τελευταίες Ανακοινώσεις