Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο


1. Το Πρόγραμμα Σπουδών


2. Ωριαία Προγράμματα
    1ο Έτος
    2ο Έτος
    3ο Έτος
    4ο Έτος
    5ο Έτος

3. Συνοπτικό Περιεχόμενο Μαθημάτων


1o Έτος

1o Εξάμηνο

Μάθημα Ώρες/ Εβδομάδα (ECTS)
Μαθηματικά Α1 3
Μαθηματικά Α2 3
Μηχανική Α 4+2
Χημεία για Μηχανολόγους 3
Φυσική 4+1
Εισαγωγή στη Μηχανολογία 3
Μηχανολογικό Σχέδιο Ι 4
Σύνολο 24+3

 

 

 

 

 

 

 

 

Μάθημα (κατ' επιλογή μόνο ένα) Ώρες/ Εβδομάδα (ECTS)
Πολιτική Οικονομία 2
Κοινωνιολογία της Επιστήμης & της Τεχνολογίας 2
Εισαγωγή στη Φιλοσοφία 2
Ιστορία Επιστημών και Τεχνολογίας 2
Σύνολο 2

 

 

 

 

 

 

Μάθημα Ώρες/ Εβδομάδα (ECTS)
Ξένες Γλώσσες 2
Σύνολο 2

 

 

 

 

Η ξένη γλώσσα, εφόσον κάποιος την παρακολουθήσει στο 1ο και 2ο εξάμηνο δεν εξετάζεται ή απαλλάσσεται.
Σύνολο ECTS 1ου Εξαμήνου = 26+3 (28+3).
Για την αναλυτική περιγραφή των μαθημάτων πατήστε εδώ.

 

2o Εξάμηνο

Μάθημα Ώρες/ Εβδομάδα (ECTS)
Μαθηματικά Β 4
Μηχανική Β 4
Εισαγωγή στην Πληροφορική & τον
Προγραμματισμό
3
Ηλεκτρικά Κυκλώματα και Συστήματα 4
Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική Καθαρών Ουσιών 4+2
Μεταλλικά Τεχνικά Υλικά 4
Μηχανολογικό Σχέδιο ΙΙ 4
Σύνολο 27+2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μάθημα Ώρες/ Εβδομάδα (ECTS)
Ξένες Γλώσσες 2
Σύνολο 2

 

 

  

 

Η ξένη γλώσσα, εφόσον κάποιος την παρακολουθήσει στο 1ο και 2ο εξάμηνο δεν εξετάζεται ή απαλλάσσεται.
Σύνολο ECTS 2ου Εξαμήνου = 27+2 (29+2).
Για την αναλυτική περιγραφή των μαθημάτων πατήστε εδώ.

Τελευταίες Ανακοινώσεις