Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο


1. Το Πρόγραμμα Σπουδών


2. Ωριαία Προγράμματα
    1ο Έτος
    2ο Έτος
    3ο Έτος
    4ο Έτος
    5ο Έτος

3. Συνοπτικό Περιεχόμενο Μαθημάτων


1o Έτος

1o Εξάμηνο

Μάθημα Ώρες/ Εβδομάδα (ECTS)
Μαθηματικά Α1 3
Μαθηματικά Α2 3
Μηχανική Α 6
Χημεία 3
Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές 3
Εισαγωγή στη Μηχανολογία 3
Μηχανολογικό Σχέδιο Ι 4
Σύνολο 25

 

 

 

 

 

 

 

 

Μάθημα (κατ' επιλογή μόνο ένα) Ώρες/ Εβδομάδα (ECTS)
Πολιτική Οικονομία 2
Κοινωνιολογία του Αστικού Πολιτισμού & της
Τεχνολογίας
2
Εισαγωγή στη Φιλοσοφία 2
Ιστορία Επιστήμης και Τεχνολογίας 2
Σύνολο 2

 

 

 

 

 

 

 

Μάθημα Ώρες/ Εβδομάδα (ECTS)
Ξένες Γλώσσες 2
Σύνολο 2

 

 

 

 

Η ξένη γλώσσα, εφόσον κάποιος την παρακολουθήσει στο 1ο και 2ο εξάμηνο δεν εξετάζεται ή απαλλάσσεται.
Σύνολο ECTS 1ου Εξαμήνου = 27/(29).

 

2o Εξάμηνο

Μάθημα Ώρες/ Εβδομάδα (ECTS)
Μαθηματικά Β 4
Μηχανική Β 4
Φυσική 4+1
Ηλεκτρικά Κυκλώματα και Συστήματα 4
Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική Καθαρών Ουσιών 6
Τεχνικά Υλικά Ι 4
Μηχανολογικό Σχέδιο ΙΙ 4
Σύνολο 30+1

 

 

 

 

 

 

 

 

Μάθημα Ώρες/ Εβδομάδα (ECTS)
Ξένες Γλώσσες 2
Σύνολο 2

 

 

  

 

Η ξένη γλώσσα, εφόσον κάποιος την παρακολουθήσει στο 1ο και 2ο εξάμηνο δεν εξετάζεται ή απαλλάσσεται.
Σύνολο ECTS 2ου Εξαμήνου = 30+1/(32+1).

Τελευταίες Ανακοινώσεις