Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Η επιτροπή Προγράμματος Σπουδών έχει ξεκινήσει ένα διάλογο με σκοπό να προσδιορίσει αλλαγές που θα επιτρέψουν τη βελτίωση τόσο του περιεχομένου του προγράμματος σπουδών, όσο και των εκπαιδευτικών διαδικασιών, ώστε αυτές να ανταποκρίνονται καλύτερα στις σύγχρονες ανάγκες των φοιτητών και της ελληνικής κοινωνίας, στις ιδιαιτερότητες της σπουδής των Μηχανολόγων Μηχανικών, αλλά και στην εκμετάλλευση των σύγχρονων τρόπων και μέσων μετάδοσης της γνώσης. 

Στην παρακάτω διεύθυνση παρουσιάζονται οι κυριότερες γνώμες 325 φοιτητών της Σχολής, όπως αυτές διατυπώθηκαν σε ερωτηματολόγιο που συμπληρώθηκε ελεύθερα μέσω του διαδικτύου, στο χρονικό διάστημα 11/5 ως 18/10/2010.
Ακολουθεί ο σύνδεσμος που οδηγεί στο αρχείο με τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο με τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου.
Ημερομηνία: 26/10/2010 Μέγεθος αρχείου: 266 Κb

Τελευταίες Ανακοινώσεις