Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο


Διευθυντής: Γεώργιος Χριστόφορος Βοσνιάκος, Καθηγητής
 


ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

  - Μηχανική των κατεργασιών. Πλαστικότητα. Κυματικές μεταδόσεις, Θραύση.
  - Μέθοδοι κατεργασιών (διαμόρφωση του συμπαγούς υλικού και του επιπέδου ελάσματος, κατεργασίες αποβολής υλικού, χύτευση, κονιομεταλλουργία, συγκολλήσεις, θερμικές κατεργασίες, δυναμικές καταπονήσεις). 
  - Τεχνολογία των υλικών (μέταλλα, πολυμερή, κεραμικά, σύνθετα υλικά). 
  - Εργαλειομηχανές (μηχανές κατεργασιών, εργαλεία, τριβή, λίπανση). 
  - Συστήματα κατεργασιών (ανάλυση συστημάτων, αυτοματισμός με χρήση Η/Υ, FMS, Robotics, CAM). 
  - Οικονομική των κατεργασιών. 
  - Μετροτεχνία. 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Καθηγητές 
Γ.Χ. Βοσνιάκος, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός, The Victoria University of Μanchester και M.Sc., The Victoria University of Μanchester, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ. 
Δ. Κουλουριώτης

Αναπληρωτές Καθηγητές 
Π. Μπενάρδος, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ.
Α. Μαρκόπουλος, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ.

Ομότιμοι Καθηγητές 
Δ. Μανωλάκος, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, Διπλ. Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ. 

Εργαστηριακό - Διδακτικό προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.) 
Κωστάζος Πρωτεσίλαος. 

Τεχνικό προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.) 
Κερασιώτης Κωνσταντίνος, Γ. Νέζης. 

Διοικητικό προσωπικό (Ι.Δ.Α.Χ.) 
Βασιλείου Μαρία, Μελισσάς Νικόλαος, Μίχα Αλεξάνδρα.
Τελευταίες Ανακοινώσεις