Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών:
Καλούνται τα τακτικά μέλη της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής Εξέλιξης σε συνεδρίαση η οποία θα γίνει την Τρίτη 09 Ιουλίου 2013 και ώρα 16:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων ΕΠΥ, 2ος Όροφος, Κτήριο Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, με μοναδικό θέμα Ημερήσιας Διάταξης:
Κρίση για την πλήρωση μίας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή, στον Τομέα Ρευστών με γνωστικό αντικείμενο "Τεχνικές Μετρήσεων στη Ρευστομηχανική και Εφαρμογές τους"

Ημερομηνία: 08/07/2013

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών:
Καλούνται τα τακτικά μέλη της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής Εξέλιξης σε συνεδρίαση η οποία θα γίνει την Πέμπτη 04 Ιουλίου 2013 και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων ΕΠΥ, 2ος Όροφος, Κτήριο Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, με μοναδικό θέμα Ημερήσιας Διάταξης:
Κρίση για την πλήρωση μίας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή, στον Τομέα Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας με γνωστικό αντικείμενο "Συστήματα Παραγωγής & Ποιότητας Προϊόντων και Τεχνικών Έργων"

Ημερομηνία: 03/07/2013

Τελευταίες Ανακοινώσεις