Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών:
Πρόσκληση Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου
την Τετάρτη 20 Ιουνίου 2012 και ώρα 12:30 στην Αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου, Κτήριο Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου.
Ημερομηνία: 15/06/2012

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών:
Πρόσκληση Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου
την Πέμπτη 17-05-2012 και ώρα 14:30 στην Αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου, Κτήριο Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου.
Ημερομηνία: 15/05/2012

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών:
Πρόσκληση Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου
τη Δευτέρα 02-04-2012 και ώρα 13:30 στην Αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου, Κτήριο Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου.
Ημερομηνία: 29/03/2012

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών:
Πρόσκληση για τη Συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου 4η/2011-2012
την Τετάρτη
08-02-2012 και ώρα 12:30 μ.μ.
στην Αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου, Κτήριο Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου.
Ημερομηνία: 06/02/2012

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών:
Πρόσκληση για τη Συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου 2η/2011-2012
την Τρίτη
25-10-2011 και ώρα 10:30
στην Αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου, Κτήριο Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου.
Ημερομηνία: 21/10/2011

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών:
Πρόσκληση για έκτακτη Συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου
την Παρασκευή
07-10-2011 και ώρα 12:00
στην Αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου, Κτήριο Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου.
Ημερομηνία: 07/10/2011

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών:
Πρόσκληση για τη Συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου 1η/2011-2012
την Τετάρτη
28-09-2011 και ώρα 12:00
στην Αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου, Κτήριο Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου.
Ημερομηνία: 27/09/2011

Τελευταίες Ανακοινώσεις