Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Τα Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) είναι ένας σχετικά νέος θεσμός στο Ίδρυμα. Πρόκειται για Διατμηματικά ή Διαπανεπιστημιακά προγράμματα που οδηγούν στην απόκτηση ενός Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ). Ο τίτλος ΜΔΕ αποκτάται μετά την επιτυχή παρακολούθηση συγκεκριμένων μαθημάτων που προσφέρονται από διάφορες Σχολές του ΕΜΠ, ή/ και άλλων ΑΕΙ, τα οποία χωρίζονται σε εξάμηνα. Η συνολική διάρκεια των σπουδών δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δύο εξάμηνα και μεγαλύτερη από έξι. 

Ο απόφοιτος ενός ΜΔΕ μπορεί να εκπονήσει Διδακτορική Διατριβή σε ένα από τα συνεργαζόμενα Τμήματα του ΠΜΣ, μετά από επιλογή. Βασικό κριτήριο για την επιλογή του Υποψήφιου Διδάκτορα είναι η προηγούμενη επίδοσή του κατά την απόκτηση του ΜΔΕ. 

Η Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ συμμετέχει στα εξής Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

    - Αρχιτεκτονική-Σχεδιασμός του Χώρου 
    - Βιοϊατρική Τεχνολογία 
    - Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) 
    - Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών 
    - Εφαρμοσμένες Μαθηματικές Επιστήμες 
    - Εφαρμοσμένη Μηχανική 
    - Μικροσυστήματα και Νανοδιατάξεις 
    - Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία και Επιστήμη 
    - Παραγωγή & Διαχείριση Ενέργειας 
    - Περιβάλλον και Ανάπτυξη 
    - Συστήματα Αυτοματισμού 
    - Υπολογιστική Μηχανική 
    - Φυσική και Τεχνολογικές Εφαρμογές


 Αρχιτεκτονική-Σχεδιασμός του Χώρου

Συντονίζουσα Σχολή: Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Ιστοσελίδα: http://www.arch.ntua.gr/postgrad/architecture/architecture.htm

Σχολές ΕΜΠ:
Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών
Μηχανολόγων Μηχανικών
Πολιτικών Μηχανικών


 Βιοϊατρική Τεχνολογία

Συντονίζον Τμήμα: Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών
Ιστοσελίδα: http://www.bme.upatras.gr/gr/

Σχολές ΕΜΠ:
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Μηχανολόγων Μηχανικών

Τμήματα άλλων ΑΕΙ:
Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών


 Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)

Συντονίζον Τμήμα: Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων ΟΠΑ
Ιστοσελίδα: https://athensmba.aueb.gr/el/

Σχολές ΕΜΠ:
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Μηχανολόγων Μηχανικών
Χημικών Μηχανικών

Τμήματα Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ):
Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων


 Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών

Συντονίζουσα Σχολή: Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών
Διευθυντής: Κ. Χαριτίδης
Τηλ. Γραμματείας: (+30) 210-772-3196
Ιστοσελίδα: http://mse.ntua.gr/

Σχολές ΕΜΠ:
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών
Μηχανολόγων Μηχανικών
Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών
Πολιτικών Μηχανικών
Χημικών Μηχανικών


 Εφαρμοσμένες Μαθηματικές Επιστήμες

Συντονίζουσα Σχολή: Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών
Διευθυντής: Γ. Κοκολάκης
Τηλ. Γραμματείας: (+30) 210-772-4189
Ιστοσελίδα: http://www.apms.math.ntua.gr/

Σχολές ΕΜΠ:
Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών
Μηχανολόγων Μηχανικών
Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών


 Εφαρμοσμένη Μηχανική

Συντονίζουσα Σχολή: Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών
Διευθυντής: E. E. Θεοτόκογλου
Τηλ. Γραμματείας: (+30) 210-772-4187
Ιστοσελίδα: http://www.mechan.ntua.gr/

Σχολές ΕΜΠ:
Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών
Μηχανολόγων Μηχανικών
Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών
Πολιτικών Μηχανικών


 Μικροσυστήματα και Νανοδιατάξεις

Συντονίζουσα Σχολή: Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών
Διευθυντής: Ι. Ράπτης
Τηλ. Γραμματείας: (+30) 210-772-4191
Ιστοσελίδα: http://www.physics.ntua.gr/micronano/

Σχολές ΕΜΠ:
Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Μηχανολόγων Μηχανικών
Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών


 Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία και Επιστήμη

Συντονίζουσα Σχολή: Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών
Διευθυντής: Σ. Μαυράκος
Τηλ. Γραμματείας: (+30) 210-772-1926, (+30) 210-772-4147
Ιστοσελίδα: http://www.naval.ntua.gr/post/site/arxiki.htm

Σχολές ΕΜΠ:
Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών
Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Μηχανολόγων Μηχανικών
Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών

Σχολές άλλων ΑΕΙ:
Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (EΛKEΘE)
Τμήμα Φυσικής Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπ. Αθηνών


 Παραγωγή & Διαχείριση Ενέργειας

Συντονίζουσες Σχολές:
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Μηχανολόγων Μηχανικών
Διευθυντής: Ε. Διαλυνάς
Τηλ. Γραμματείας: (+30) 210-772-3655
Ιστοσελίδα: http://www.epm.ntua.gr/

Σχολές ΕΜΠ:
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Μηχανολόγων Μηχανικών
Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών
Πολιτικών Μηχανικών
Χημικών Μηχανικών


 Περιβάλλον και Ανάπτυξη

Συντονίζουσα Σχολή: Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών
Διευθυντής: Α. Σιόλας
Τηλ. Γραμματείας: (+30) 210-772-2697
Ιστοσελίδα: http://environ.survey.ntua.gr/

Σχολές ΕΜΠ:
Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών
Μηχανολόγων Μηχανικών
Πολιτικών Μηχανικών
Χημικών Μηχανικών


 Συστήματα Αυτοματισμού

Συντονίζουσα Σχολή: Μηχανολόγων Μηχανικών
Διευθυντής: Ε. Παπαδόπουλος
Τηλ. Γραμματείας: (+30) 210-772-2330
Ιστοσελίδα: http://dpms-as.mech.ntua.gr

Σχολές ΕΜΠ:
Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών
Μηχανολόγων Μηχανικών
Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών
Χημικών Μηχανικών


 Υπολογιστική Μηχανική

Συντονίζουσα Σχολή: Χημικών Μηχανικών
Διευθυντής: Α. Μπουντουβής
Τηλ. Γραμματείας: (+30) 210-772-1128
Ιστοσελίδα: http://compmech.chemeng.ntua.gr/

Σχολές ΕΜΠ:
Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών
Μηχανολόγων Μηχανικών
Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών
Πολιτικών Μηχανικών
Χημικών Μηχανικών


 Φυσική και Τεχνολογικές Εφαρμογές

Συντονίζουσα Σχολή: Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών
Διευθυντής: Γ. Κουτσούμπας
Τηλ. Γραμματείας: (+30) 210-772-4189
Ιστοσελίδα: http://www.physics.ntua.gr/gr/dpms_phys_tech-apl.htm

Σχολές ΕΜΠ:
Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών
Μηχανολόγων Μηχανικών

Συμμετέχον Ερευνητικό Κέντρο:
ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος

Η Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών προσφέρει τη δυνατότητα εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής. Οι προϋποθέσεις, οι όροι για την εκπόνηση, καθώς και οι υποχρεώσεις των Υποψηφίων Διδακτόρων αναφέρονται στον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι 

Αίτηση ετήσιας εγγραφής
(ο σύνδεσμος αυτός ανοίγει τον Νοέμβριο του τρέχοντος ακαδ. έτους).
Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες για την απόκτηση user name και password για τη συμπλήρωση της αίτησης. Η δήλωση της εφαρμογής συστήνεται να υποβάλλεται από Η/Υ και όχι από κινητό τηλέφωνο. Σε περίπτωση που συναντήσετε κάποιο τεχνικό πρόβλημα κατά τη χρήση της εφαρμογής, απευθυνθείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. είτε στην Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. (και με Cc στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).
Προσοχή: Κατά την υποβολή τής αίτησης τής ετήσιας εγγραφής σας παρακαλείσθε να χρησιμοποιείτε το ιδρυματικό σας email, διαφορετικά είναι πολύ πιθανό να μη λάβετε ποτέ αυτοματοποιημένο απαντητικό email από την εφαρμογή.

 

Ανακοινώσεις Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024

 

 


Ανακοινώσεις παλαιότερων ετών 
Ακαδημαϊκό Έτος 2022 - 2023
Ακαδημαϊκό Έτος 2021 - 2022
Ακαδημαϊκό Έτος 2020 - 2021
Ακαδημαϊκό Έτος 2019 - 2020
Ακαδημαϊκό Έτος 2018 - 2019

Τελευταίες Ανακοινώσεις