Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

To EΜΠ προσφέρει μία σειρά από παροχές και υπηρεσίες προς τους σπουδαστές με στόχο τη διασφάλιση μιας γόνιμης, αποδοτικής και ευχάριστης διαβίωσης μέσα στο ΕΜΠ προάγωντας τη ψυχική και σωματική υγεία, την πολιτιστική και κοινωνική αναβάθμιση καθώς και την αξιοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και υποτροφιών.

Ακαδημαϊκή Ταυτότητα (ΠΑΣΟ). Το Πάσο παρέχεται σε όλους τους φοιτητές, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς, εφόσον η φοίτησή τους δεν έχει υπερβεί σε διάρκεια τα έτη που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου προσαυξημένα κατά 2. Iσχύει για ένα ακαδημαϊκό έτος και εξασφαλίζει έκπτωση σε λεωφορεία, τρένα, πλοία, μουσεία και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, κατά ένα ποσοστό που κυμαίνεται από 25-50%. Eκδίδεται από τη Γραμματεία κάθε Σχολής μετά την εγγραφή του φοιτητή στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους και απαιτεί μόνο μια φωτογραφία του. Περισσότερα θα βρείτε στην επίσημη σελίδα: Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας.

Κάρτα Σίτισης. Εξασφαλίζει τη δωρεάν σίτιση στα εστιατόρια του ΕΜΠ (στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου και στην Πατησίων), στους φοιτητές των οποίων το οικογενειακό εισόδημα είναι χαμηλότερο από ένα όριο. Πληροφορίες και δικαιολογητικά για την κάρτα σίτισης δίνονται από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας (Θωμαΐδειο Κτήριο Εκδόσεων). Για τους υπόλοιπους φοιτητές είναι δυνατή η σίτιση στα εστιατόρια που προαναφέρθηκαν, με μικρή οικονομική επιβάρυνση. Πληροφορίες: 210-772-2192 κα Κ. Γιακουμάκη, 210-772-2154 κα Γ. Σωτηροπούλου.
Αίτηση για κάρτα σίτησης

Βιβλιοθήκες. Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΜΠ γεννήθηκε το 1837 και ξεκινά την επίσημη λειτουργία της το 1914 με νόμο του κράτους. Αποτελεί μία από τις παλαιότερες και μεγαλύτερες ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες. Σήμερα η Βιβλιοθήκη διαθέτει 240.000 τόμους βιβλίων, 1.500 τίτλους περιοδικών και πολλές ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Χρήση των υπηρεσιών και του υλικού της Βιβλιοθήκης μπορούν να κάνουν όλα τα μέλη του ΕΜΠ, καθώς και το ευρύτερο κοινό, το οποίο όμως δεν απολαμβάνει το δικαίωμα δανεισμού και διαδανεισμού.
Στεγάζεται στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου και διαθέτει ένα Παράρτημα στη Λ. Πατησίων. Από τον Απρίλιο του 2000 λειτουργεί το νέο κτήριο στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου (Κεντρική Βιβλιοθήκη) συνολικής επιφάνειας 7.000 m2 περιλαμβάνει αναγνωστήριο 500 θέσεων, 6 αίθουσες ομαδικής μελέτης (ομάδα τουλάχιστον 3 ατόμων, μέγιστη διάρκεια 3 ώρες), 2 θέσεις εργασίας για Η/Υ και 2 φωτοαντιγραφικά μηχανήματα, που λειτουργούν με μαγνητικές κάρτες. Στο ίδιο κτήριο στεγάζεται ως ειδική συλλογή και η Ιστορική Βιβλιοθήκη του ΕΜΠ. Είναι αποτέλεσμα συστηματικής προσπάθειας ανασύστασης της παλαιάς συλλογής της βιβλιοθήκης του& Ιδρύματος. Περιλαμβάνει περίπου 60.000 τόμους βιβλίων και περιοδικών που έχουν εκδοθεί από τον 17ο αιώνα μέχρι το 1950. Ο κύριος όγκος της συλλογής αποτελείται από παλαίτυπα και σπάνια βιβλία, φυλλάδια, χάρτες, γκραβούρες και εγκυκλοπαίδειες.
Το Παράρτημα Πατησίων της Κεντρικής Βιβλιοθήκης ΕΜΠ αποτελείται από 3 λειτουργικές ενότητες, στενά συνδεδεμένες μεταξύ τους, οι οποίες καλύπτουν θεματικά το γνωστικό αντικείμενο της Αρχιτεκτονικής, Πολεοδομίας και των Καλών Τεχνών. Ειδικότερα οι ενότητες αυτές είναι οι ακόλουθες: 1. Βιβλιοθήκη - Αναγνωστήριο Κτηρίου Αβέρωφ, 2. Βιβλιοθήκη - Αναγνωστήριο, κτήριο Μπουμπουλίνας, 3. «Βιβλιοθήκη Κ. Α. Δοξιάδη», κτήριο Μπουμπουλίνας 5ος όροφος. Η συλλογή Δοξιάδη με περίπου 24.000 τεκμήρια αποτελεί μία σημαντική πληροφοριακή μονάδα έρευνας και εκπαίδευσης με διεθνή ακτινοβολία, περιλαμβάνοντας τίτλους βιβλίων και περιοδικών που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων.

Υγειονομική Περίθαλψη. Η δωρεάν υγειονομική περίθαλψη είναι προνόμιο όλων των φοιτητών που δεν είναι ασφαλισμένοι σε κάποιο ασφαλιστικό Ταμείο. Εξασφαλίζεται με το βιβλιάριο υγειονομικής περίθαλψης του φοιτητή, που εκδίδεται στο Ιατρείο Ζωγράφου με την προσκόμιση της αστυνομικής ταυτότητας, του δελτίου φοιτητικού εισιτηρίου, φωτογραφιών και δήλωσης του Ν. 1599/86. Η υγειονομική περίθαλψη περιλαμβάνει: άμεση ιατρική συνδρομή, φαρμακευτική μέριμνα, οδοντιατρική περίθαλψη, περίθαλψη σε ιατρείο, νοσοκομειακή περίθαλψη εσωτερικών και εξωτερικών ασθενών, παρακλινικές εξετάσεις και ειδικές θεραπείες, περίθαλψη για χρόνια νοσήματα και καταστάσεις.
Η φαρμακευτική μέριμνα προβλέπει τη δωρεάν χορήγηση φαρμάκων στους φοιτητές από φαρμακεία συμβεβλημένα με το ΕΜΠ.
Νοσοκομειακή περίθαλψη παρέχεται σε κάθε ασθενή φοιτητή του Ιδρύματος μετά από σχετική ιατρική διάγνωση και συγκατάθεση της Ιατρικής Υπηρεσίας. Οι εργαστηριακές εξετάσεις γίνονται σε δημόσια Νοσηλευτήρια. Το ΕΜΠ, επειδή διαθέτει Μικροβιολογικό Εργαστήριο που ανήκει στην Ιατρική Υπηρεσία, έχει τη δυνατότητα της άμεσης εξυπηρέτησης των φοιτητών. Πληροφορίες: 210-772-1566 κα. Μ. Κατράνη.

Ψυχολογική Υποστήριξη. Στο ΕΜΠ λειτουργεί Μονάδα Συμβουλευτικής για δυσκολίες που σχετίζονται με τις σπουδές, όπως έντονο άγχος εξετάσεων ή/ και επίδοσης, αδυναμία διαχείρισης χρόνου, δυσκολία στη λήψη αποφάσεων, δυσκολίες προσαρμογής στη φοιτητική ζωή ή στην πόλη/ χώρα σπουδών, δυσκολίες σε επίπεδο σχέσεων και επικοινωνίας, όπως συγκρούσεις στο οικογενειακό/ φιλικό περιβάλλον, αίσθημα μοναξιάς και απομόνωσης κλπ και άλλες προσωπικές δυσκολίες, όπως προβλήματα υγείας, ψυχοσωματικά προβλήματα, διακυμάνσεις στη διάθεση κ.α. Πληροφορίες: Γραφείο Διασύνδεσης - Εξυπηρέτησης Φοιτητών και Νέων Αποφοίτων, κα. Ελένη Πασπαλιάρη, κα. Α. Κουρή, τηλ. 210-772-1089, 210-772-2590.

Φοιτητικές Εστίες Ζωγράφου. Στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου λειτουργούν δύο φοιτητικές εστίες: η Παλαιά και οι Νέες Φοιτητικές Εστίες Ζωγράφου. Η Παλαιά Φοιτητική Εστία Ζωγράφου λειτουργεί από το 1975 και στεγάζεται σε ένα δεκαώροφο κτήριο που βρίσκεται προς την πλευρά Ζωγράφου, στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου. Στην Εστία στεγάζονται φοιτητές άλλων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. και φοιτητές του Ε.Μ.Π. σε ποσοστό 1%. Οι Νέες Φοιτητικές Εστίες Ζωγράφου λειτουργούν από το 2005 και στεγάζονται σε ένα συγκρότημα 15 κτηρίων. Βρίσκονται στην οδό Κοκκινοπούλου 6Α. Το σύνολο των δωματίων τους διατίθενται σε φοιτητές του Ε.Μ.Π. Οι Εστίες λειτουργούν υπό τη διαχείριση του Ιδρύματος Νεολαίας και διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ).

Στεγαστικό Φοιτητικό Επίδομα. Χορηγείται στους φοιτητές οι οποίοι σπουδάζουν και διαμένουν σε άλλη πόλη από αυτή της κύριας οικογενειακής κατοικίας και των οποίων το οικογενειακό ή ατομικό εισόδημα είναι χαμηλότερο από ένα όριο. Πληροφορίες και κατάθεση δικαιολογητικών για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα δίνονται από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας (Θωμαΐδειο Κτήριο Εκδόσεων ). Πληροφορίες: 210-772-1936 κα. Ε. Τάκα, 210-772-2154 κα. Ι. Σωτηροπούλου.
Αίτηση για Στεγαστικό Φοιτητικό Επίδομα

Βραβεία και Υποτροφίες. Βραβεία & υποτροφίες χορηγούνται σε φοιτητές και φοιτήτριες του ΕΜΠ που πληρούν τις προϋποθέσεις που έχουν ορισθεί από τους Διαθέτες-Δωρητές ή από Αποφάσεις της Συγκλήτου (όπως επίδοση στις Πανελλήνιες εξετάσεις, Εξαμήνων, συγκεκριμένων μαθημάτων, τόπος καταγωγής). Τα βραβεία και οι υποτροφίες που απονέμονται και χορηγούνται από το ΕΜΠ αναλύονται ως εξής:
- Είκοσι πέντε κατηγορίες βραβείων σε προπτυχιακούς φοιτητές του ΕΜΠ: 13 από Κληροδοτήματα, 4 από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, 5 από Χορηγία Τρίτων, 3 από τον Ειδικό Λογαριασμό Έρευνας.
- Δύο κατηγορίες βραβείων σε μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΕΜΠ: 1 από Κληροδότημα και 1 από Χορηγία Τρίτων.
- Εννέα κατηγορίες υποτροφιών σε προπτυχιακούς φοιτητές του ΕΜΠ: 8 από Κληροδοτήματα, 1 από τον Τακτικό Προϋπολογισμό.
- Έξι κατηγορίες υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΕΜΠ: 4 από Κληροδοτήματα, 2 από Χορηγία Τρίτων.
- Επίσης χορηγούνται υποτροφίες και βραβεία από διάφορα Ιδρύματα, τα οποία απονέμουν απευθείας τα χρηματικά εντάλματα στους δικαιούχους.
- Ίδρυμα Ευγενίδου (σε διπλωματούχους φοιτητές και φοιτήτριες του ΕΜΠ που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές στο ΕΜΠ ή στο εξωτερικό).
- Ίδρυμα Χωραφά (σε υποψήφιους διδάκτορες του ΕΜΠ, που δημοσίευσαν εργασίεςσε συγκεκριμένες περιοχές).
- Ίδρυμα Τιφτιξή (σε άριστους & άπορους φοιτητές των Σχολών Μηχανολόγων Μηχανικών και Χημικών Μηχανικών).
Πέραν αυτών αποστέλλεται από τα Υπουργεία Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων, Οικονομικών, Εξωτερικών κ.λπ. πληροφοριακό υλικό που αναφέρεται σε υποτροφίες ή βραβεία που χορηγούν σε φοιτητές και φοιτήτριες που φοιτούν σε ΑΕΙ κατόπιν διαγωνισμού ή λόγω καταγωγής, και όλο αυτό το υλικό διαβιβάζεται στις Γραμματείες των Σχολών του ΕΜΠ για να ενημερωθούν οι φοιτητές τους. Το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας έχει εκδώσει ενημερωτικό οδηγό βραβείων και υποτροφιών, που αναφέρει αναλυτικά ανά βραβείο και υποτροφία τις προϋποθέσεις για τη διεκδίκηση αυτών από τους ενδιαφερόμενους φοιτητές και φοιτήτριες.
Χορηγείται σε όλους τους φοιτητές, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς, εφόσον η φοίτησή τους δεν έχει υπερβεί σε διάρκεια τα έτη που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου προσαυξημένα κατά δύο. Ισχύει για τα έτη που απαιτού νται για τη λήψη του πτυχίου και εξασφαλίζει έκπτωση σε λεωφορεία, τρένα, πλοία, μουσεία και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, κατά ένα ποσοστό που κυμαίνεται από 25-50%. Εκδίδεται από τη Γραμματεία κάθε Σχολής μετά την εγγραφή του φοιτητή στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους και απαιτεί μόνο μια φωτογραφία του.
Πληροφορίες: Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας, κα. Β. Μπαλαμπάνη, Τηλ: 210-772-1951, 210-772-1820. Δείτε επίσης τον οδηγό Βραβείων - Υποτροφιών καθώς και τις τελευταίες ανακοινώσεις σχετικά με υποτροφίες.

Εστιατόρια. Τα εστιατόρια του Ιδρύματος (στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου και στην Πατησίων) λειτουργούν πρωί, μεσημέρι και βράδυ όλες τις ημέρες, εκτός από τις διακοπές (Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι). Εξυπηρετούν κατά κύριο λόγο τους φοιτητές και το προσωπικό του Ιδρύματος. Δωρεάν σίτιση παρέχεται στους φοιτητές του Ιδρύματος που έχουν χαμηλό οικογενειακό εισόδημα, όπως προβλέπουν οι ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις.
Η λειτουργία των εστιατορίων παρακολουθείται από την ειδικά για το σκοπό αυτό υφιστάμενη Επιτροπή Εστιατορίου και ελέγχεται από υγειονομικής πλευράς από τον προϊστάμενο της Ιατρικής Υπηρεσίας του Ιδρύματος (Ιατρός). Παράλληλα η λειτουργία του εστιατορίου υφίσταται τους ελέγχους των υγειονομικών υπηρεσιών του Κράτους. Εστιατόριο Ζωγράφου: 210-772-3068, Εστιατόριο Πατησίων: 210-772-3832.

Δομές Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας. Στο ΕΜΠ λειτουργούν επίσης για την εξυπηρέτηση των φοιτητών οι Δομές Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας αποφοίτων και ειδικότερα:
- Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.
- Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας.

Γραφείο Διασύνδεσης ΕΜΠ - Εξυπηρέτησης Φοιτητών και Νέων Αποφοίτων. Στο ΕΜΠ, λειτουργεί το Γραφείο Διασύνδεσης – Εξυπηρέτησης Φοιτητών και Νέων Αποφοίτων. Δημιουργήθηκε προκειμένου να προσφέρει στους φοιτητές και νέους αποφοίτους υποστήριξη και συστηματική πληροφόρηση στα πρώτα βήματα της επιστημονικής και επαγγελματικής τους πορείας. Όσοι φοιτητές ή απόφοιτοι επιθυμούν, μπορούν να συναντήσουν τους Εξειδικευμένους Συμβούλους που διαθέτει το Γραφείο και να συζητήσουν μαζί τους για τα θέματα που τους απασχολούν.
Με το Σύμβουλο Τεκμηρίωσης / Πληροφόρησης για μεταπτυχιακές σπουδές και υποτροφίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, θέσεις εργασίας, συνέδρια, σεμινάρια, διαλέξεις και θέματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης.
Με τη Σύμβουλο Σταδιοδρομίας για το σχεδιασμό της σταδιοδρομίας τους, τη σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής για μεταπτυχιακές σπουδές ή για εξεύρεση εργασίας, την προετοιμασία για συνέντευξη πρόσληψης κ.λπ.

Εκδοτική Δραστηριότητα. Tο EMΠ, ασκώντας την ακαδημαϊκή πολιτική του ως Ίδρυμα, παρεμβαίνει στο χώρο παραγωγής συγγραμμάτων και εκπαιδευτικού υλικού με τους εξής μηχανισμούς: Πανεπιστημιακές Eκδόσεις EMΠ. Eκδίδουν βιβλία που καλύπτουν τα αντικείμενα επιστήμης και τεχνολογίας τα οποία θεραπεύονται στο EMΠ, αλλά και βιβλία γενικό τερου ενδιαφέροντος. Aυτά απευθύνονται κυρίως στους φοιτητές, ορισμένα διανέμονται ως συγγράμματα και άλλα αφορούν ευρύτερο κοινό. Οι Πανεπιστημιακές Εκδόσεις ΕΜΠ διαθέτουν σύγχρονο Εργαστήριο Επιτραπέζιας Ηλεκτρονικής Τυπογραφίας.
Εκτυπωτική Μονάδα ΕΜΠ. Πρόκειται για μια μονάδα εξοπλισμένη με σύγχρονα μηχανήματα, στην οποία παράγεται ο συνολικός όγκος των σημειώσεων και βιβλίων που εκδίδονται με ευθύνη του Ιδρύματος και διανέμονται στους φοιτητές. Oι σχετικές με τις εκδόσεις του EMΠ δραστηριότητες στεγάζονται στο Θωμαΐδειο Κτήριο Eκδόσεων και είναι:
- Το Γραφείο των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων EMΠ.
- Το Εργαστήριο των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων EMΠ.
- H Eκτυπωτική Mονάδα.
- Tο μόνιμο εκθετήριο βιβλίων.
- H διανομή των σημειώσεων και συγγραμμάτων στους σπουδαστές.
- H αποθήκευση των παραγόμενων βιβλίων και σημειώσεων.

Τμήμα Φυσικής Αγωγής ΕΜΠ. Το Τμήμα Φυσικής Αγωγής διαθέτει δύο γυμναστήρια: ένα στην Πατησίων (κτήριο Μπουμπουλίνας, 5ος όροφος) και ένα στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου (κοντά στη Φοιτητική Εστία). Οι φοιτητές που είναι μέλη αθλητικών συλλόγων μπορούν να συμμετέχουν σε κάποια από τις αντιπροσωπευτικές ομάδες του Ιδρύματος και να λαμβάνουν μέρος σε διαπανεπιστημιακούς αγώνες. Οι υπόλοιποι φοιτητές μπορούν να ασχοληθούν ερασιτεχνικά, τόσο στις εγκαταστάσεις του ΕΜΠ, όσο και σε εξωπολυτεχνειακούς χώρους. Αναλυτικότερα, τα αθλήματα με τα οποία μπορούν να ασχοληθούν οι φοιτητές του ΕΜΠ είναι: γυμναστική/fitness training, αεροβική, βόλεϊ, ποδόσφαιρο, yoga, pilates, επιτραπέζια αντισφαίριση, αντισφαίριση, κολύμβηση, πόλο, ιστιοπλοΐα, ιστιοσανίδα, υποβρύχιες καταδύσεις, rapel, καράτε, τζούντο, ανεμοπορία, αναρρίχηση, στίβος, ιππασία, σκι, σκάκι, χιονοδρομίες, θαλάσσιο σκι κ.λπ. Η συμμετοχή σε αθλητικές εκδηλώσεις είναι δωρεάν, με εξαίρεση μερικά σπορ στα οποία οι σπουδαστές πληρώνουν ένα μέρος των εξόδων τους.

Εκμάθηση Μουσικών Οργάνων ΕΜΠ

Θεατρική Ομάδα ΕΜΠ

Ιατρείο. Iατρική συνδρομή παρέχεται από το ιατρείο που υπάρχει στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου και λειτουργεί ως διαγνωστικό και παραπεμπτικό, καθώς και για την παροχή πρώτων βοηθειών. Το ιατρείο βρίσκεται στο κέντρο της πολυτεχνειούπολης, στο ισόγειο του κτηρίου γενικών μαθημάτων της ΣΕΜΦΕ, δίπλα στην κεντρική πλατεία. Πληροφορίες: 210-772-1566, Ιατρός κ. Α. Αντωνόπουλος: 210-772-1568.

Ποδηλατόδρομος. Στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου έχει κατασκευαστεί από το 2004 ένας Ποδηλατόδρομος μήκους 4 χλμ. Πρόκειται για μια πράσινη διαδρομή που συνδέει περιμετρικά όλες τις σχολές και τις υποδομές του ΕΜΠ (εστιατόριο, βιβλιοθήκη κλπ), ενώ έχουν διαμορφωθεί και χώροι προσωρινής παραμονής για ξεκούραση που διαθέτουν καθιστικά, πέργκολες, ποδηλατοστάσια και βρύσες. Ο Ποδηλατόδρομος διέρχεται από τις 2 κεντρικές πλατείες του ΕΜΠ στην διοίκηση, ενώ μελετώνται προεκτάσεις του προς το ΕΚΠΑ και το πάρκο Γουδή.

Συνήγορος του φοιτητή. Ο θεσμός του Συνηγόρου του Φοιτητή που καθιερώθηκε με το άρθρο 55 του ν. 4009/2011 και επικαιροποιήθηκε με το άρθρο 130 του ν. 4957/2022 έχει ως αποστολή τη διαμεσολάβηση μεταξύ φοιτητών και καθηγητών ή διοικητικών υπηρεσιών του ιδρύματος, την τήρηση της νομιμότητας στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής ελευθερίας, την αντιμετώπιση φαινομένων κακοδιοίκησης και τη διαφύλαξη της εύρυθμης λειτουργίας του ιδρύματος. Ο Συνήγορος του Φοιτητή δεν έχει αρμοδιότητα σε θέματα εξετάσεων και βαθμολογίας των φοιτητών. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, ο Συνήγορος του Φοιτητή διερευνά υποθέσεις αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αναφορά φοιτητή και διαμεσολαβεί στα αρμόδια όργανα για την επίλυσή τους. Μπορεί να ζητά από τις υπηρεσίες του Ιδρύματος κάθε πληροφορία, έγγραφο ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο για την υπόθεση, να εξετάζει πρόσωπα, να ενεργεί αυτοψία και να παραγγέλλει πραγματογνωμοσύνη. Αν διαπιστώσει ότι σε συγκεκριμένη υπόθεση δεν τηρείται η νομιμότητα, ότι παρατηρούνται φαινόμενα κακοδιοίκησης ή διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος, συντάσσει πόρισμα, το οποίο γνωστοποιεί στον καθηγητή τον οποίον αφορά ή την αρμόδια διοικητική υπηρεσία και τον φοιτητή που υπέβαλε την αναφορά, και διαμεσολαβεί με κάθε πρόσφορο τρόπο για την επίλυση του προβλήματος. Ο Συνήγορος του φοιτητή μπορεί με πράξη του να θέτει στο αρχείο αναφορά που κρίνεται προδήλως αόριστη, αβάσιμη ή αστήρικτη, ενώ, σε περίπτωση που κρίνει ότι υπάρχουν ενδείξεις για την τέλεση πειθαρχικού παραπτώματος, διαβιβάζει την υπόθεση στο αρμόδιο πειθαρχικό όργανο.

Ξένες γλώσσες. Tο μάθημα της ξένης γλώσσας είναι υποχρεωτικό κατ' επιλογήν. Oι γλώσσες που διδάσκονται είναι η αγγλική, η γαλλική, η γερμανική και η ιταλική. O συνολικός κύκλος σπουδών διαρκεί 4 εξάμηνα και o βαθμός του μαθήματος συνυπολογίζεται στο βαθμό διπλώματος. Όσοι από τους φοιτητές είναι κάτοχοι αναγνωρισμένων διπλωμάτων, τουλάχιστον Lower Cambridge για την αγγλική και αντίστοιχων διπλωμάτων για τις άλλες γλώσσες, απαλλάσσονται από τη φοίτηση στα τρία (3) πρώτα εξάμηνα του κύκλου σπουδών. Δεν απαλλάσσονται, όμως, από τη φοίτηση του 4ου εξαμήνου, κατά το οποίο διδάσκονται εξειδικευμένη τεχνική ορολογία. Oι σπουδαστές που δεν έχουν κάποιο από τα παραπάνω διπλώματα υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τον πλήρη κύκλο σπουδών.

Εκπαιδευτικές Εκδρομές. Στο πλαίσιο των σχετικών με τη φοίτηση διατάξεων, προγραμματίζονται κάθε χρόνο εκπαιδευτικές εκδρομές για την ενημέρωση των φοιτητών στις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις ή στα κλασικά πρότυπα της επιστήμης και της τέχνης, και γενικά για τη συμπλήρωση της μόρφωσής τους.
Oι εκδρομές στο εσωτερικό απευθύνονται σε φοιτητές κάθε έτους και προγραμματίζονται από τα μέλη ΔΕΠ τωνTομέων, στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα των οποίων αναφέρεται ο σκοπός της εκδρομής. Στις εκδρομές αυτές συμμετέχουν οι φοιτητές που παρακολουθούν τα μαθήματα τουTομέα που προγραμματίζει την εκδρομή και ευθύνεται για τη διεξαγωγή της.
Oι εκπαιδευτικές εκδρομές στο εξωτερικό προγραμματίζονται συνήθως για τους τελειόφοιτους φοιτητές του EMΠ και διαρκούν μέχρι 3 εβδομάδες. Πραγματοποιούνται με βάση συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, αναφερόμενο όμως στο συνολικό πρόγραμμα κάθε Σχολής και όχι ενός μόνοTομέα.
Mέρος των εξόδων κίνησης στις εκπαιδευτικές εκδρομές τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, καθώς και σημαντικό τμήμα των υπολοίπων εξόδων των εκδρομέων καταβάλλονται συνήθως από τη Φοιτητική Λέσχη, μερικές φορές από άλλους φορείς του Δημοσίου και το Tεχνικό Eπιμελητήριο Eλλάδας (TEE).

Χορευτικός Τομέας ΕΜΠ

Χορωδία ΕΜΠ

Ομάδα φωτογραφίας

Γραφείο Αποφοίτων. Η Ένωση Aποφοίτων στην Πολυτεχνειούπολη Zωγράφου, η οποία αποτελεί τμήμα των Δημοσίων Σχέσεων του Ιδρύματος λειτουργεί και εξυπηρετεί τους αποφοίτους του Iδρύματος, εστιάζοντας στην κατεύθυνση της σύσφιξης των σχέσεων των αποφοίτων EMΠ μεταξύ τους και με το Ίδρυμα.

- Επιτροπή Ασφάλειας - Υγιεινής - Καθαριότητας Χώρων Σχολής
Μέλη:
Δ. Ναθαναήλ (Συντονιστής), Δ. Κουλοχέρης, Χ. Μανόπουλος, Χ. Τζιβανίδης, Α. Ρεντιζέλας.

 

- Επιτροπή Δημοσιότητας, Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας
Μέλη:
Σ. Καρέλλας (Συντονιστής), Κ. Κηρυττόπουλος, Α. Μαρκόπουλος, Ι. Πουλακάκης, Δ. Μπούρης (γραμματειακή υποστήριξη Κλ. Ταμπάκη).

 

- Επιτροπή Διοικητικής - Τεχνικής - Οικονομικής Υποστήριξης Λειτουργίας της Σχολής
Μέλη:
Δ. Κουλοχέρης (Συντονιστής), Ν. Πετρόπουλος, Ν. Παναγιώτου.

 

- Επιτροπή Εσωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης
Μέλη:
Β. Σπιτάς (Συντονιστής), Σ. Πόνης, Μ. Αναγνωστάκης, Ν. Αρετάκης, Ε. Γιακουμής.

 

- Επιτροπή Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας
Μέλη:
Λ. Αλεξόπουλος (Συντονιστής), Μ. Μανωλέσος, Π. Μπενάρδος, Δ. Μητράκος, Α. Τόλης, Κ. Μπραϊμάκης, Κ. Αραβώσης.

 

- Επιτροπή Φοιτητικής Μέριμνας
Μέλη:
Β. Σπιτάς (Συντονιστής), Ε. Κορωνάκη, Π. Ρούνη, Β. Ριζιώτης, Α. Ρεντιζέλας.

 

Σεμινάριο: Ανάλυση και πρόληψη ατυχημάτων μεγάλης κλίμακας: συστημική προσέγγιση

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το σεμινάριο "Ανάλυση και Πρόληψη Ατυχημάτων Μεγάλης κλίμακας: Συστημική Προσέγγιση" που έγινε στις 17 Μαΐου 2023 στο ΕΜΠ. Η εκδήλωση διοργανώθηκε ως ελάχιστη, αλλά ουσιαστική, συμβολή στη μνήμη των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών.
Περισσότερα εδώ
Ημερομηνία: 24/05/2023

 

Το ΕΜΠ διοργανώνει το πρώτο EULiST Blended Intensive Program

Το ΕΜΠ διοργανώνει το πρώτο EULiST Blended Intensive Program με θέμα: "Monitoring clean energy in the EULiST campuses".
Περισσότερα εδώ
Ημερομηνία: 09/05/2023

 

Σεμινάριο: Ανάλυση και πρόληψη ατυχημάτων μεγάλης κλίμακας: συστημική προσέγγιση

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο οργανώνει την Τετάρτη 17/05/2023, ώρα 16:00-20:00, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων ΕΜΠ-Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, το σεμινάριο με θέμα: "Ανάλυση και πρόληψη ατυχημάτων μεγάλης κλίμακας: συστημική προσέγγιση", ως ελάχιστη, αλλά ουσιαστική, συμβολή στη μνήμη των θυμάτων του σιδηροδρομικού ατυχήματος των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023. Θα παρουσιαστούν σύγχρονες μεθοδολογίες για την ανάλυση και πρόληψη αστοχιών σε πολύπλοκα κοινωνικο-τεχνικά συστήματα, δηλαδή ατυχημάτων μεγάλης κλίμακας. Στην πρώτη ενότητα θα καταδειχθεί ο ρόλος που διαδραματίζουν (α) ο ανθρώπινος παράγοντας και τα λάθη, και (β) οι οργανωσιακοί παράγοντες, καθώς και σχετικές μέθοδοι πρόληψής τους. Στη δεύτερη ενότητα θα παρουσιασθούν εφαρμογές από τους τομείς των αερομεταφορών, της χημικής βιομηχανίας και των κατασκευών. Το σεμινάριο απευθύνεται σε φοιτητές/-ριες και αποφοίτους Πολυτεχνείων, προσβλέποντας στην ενεργό συμμετοχή τους με ερωτήσεις και συζήτηση.

Θα απευθύνουν χαιρετισμό:
- Ο Πρύτανης του ΕΜΠ καθ. Ανδρέας Μπουντουβής.
- Ο Ομότιμος καθηγητής ΕΜΠ Θ. Τάσιος.

Εισηγητές σεμιναρίου:
- Ν. Μαρμαράς, καθηγητής και Κοσμήτορας της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ
- Δ. Ναθαναήλ, Aν. Kαθηγητής και Διευθυντής του Εργαστηρίου Εργονομίας της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ.
- Σ. Μαλάκης, Δρ. Εργονομίας, Διευθυντής Ασφαλείας στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.
- Γ. Καβαθάς,, Χημικός Μηχανικός, Διευθυντής Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος στα Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε., Διυλιστήρια Ασπροπύργου.
- Β. Μπαρδάκης, Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος/Eκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.
Ημερομηνία: 04/05/2023

 

Νέο Βιβλίο "Μεταφορά Θερμότητας και Μάζας - Από τη Φυσική στη Μηχανολογία"

Ένα νέο βιβλίο εκδόθηκε από τον εκδοτικό οίκο ΤΣΟΤΡΑ με τίτλο “Μεταφορά Θερμότητας και Μάζας - Από τη Φυσική στη Μηχανολογία”. Το βιβλίο έχει ως σκοπό την ανάλυση των φαινοµένων µεταφοράς θερµότητας και µάζας, όπως αυτά παρατηρούνται στη φύση αλλά και στα διάφορα µηχανολογικά ή ενεργειακά συστήµατα, µε σκοπό την αποδοτική θέρµανση ή ψύξη των συστηµάτων. Η ύλη του βιβλίου χωρίζεται σε δύο µέρη: Στο πρώτο παρουσιάζεται αναλυτικά η βασική θεωρία των µηχανισµών που διέπουν τη µεταφορά θερµότητας και µάζας, ενώ στο δεύτερο, η θεωρία εφαρµόζεται σε διάφορες εγκαταστάσεις και συσκευές µηχανολογικού κυρίως ενδιαφέροντος.
Περισσότερα εδώ
Ημερομηνία: 11/04/2023

 

Πρόσκληση της ομάδας Prom Racing: 15 Χρόνια Prom Racing

Η Prom Racing σας προσκαλεί στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την 1η Απριλίου 2023 στις 19:00, στο Κτήριο Ξ (Τομέας Τεχνολογίας των Κατεργασιών) - Εργαστήριο Τεχνολογίας των Κατεργασιών ΕΜΠ, της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ.
Περισσότερα εδώ
Ημερομηνία: 21/03/2022

 

Νέο Βιβλίο "Ψύξη - Κλιματισμός Κτηρίων και Βιομηχανικών Εφαρμογών"

Ένα νέο βιβλίο εκδόθηκε από τον εκδοτικό οίκο ΤΖΙΟΛΑ με τίτλο “ΨΥΞΗ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ”. Το βιβλίο αποτελεί εγχειρίδιο που περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για τον υπολογισμό, τη σχεδίαση αλλά και τον τρόπο κατασκευής των συστημάτων ψύξης και κλιματισμού σε κτήρια χρήσης κατοικίας και τριτογενούς τομέα καθώς και σε βιομηχανικές εφαρμογές στον τομέα των τροφίμων, της ναυτιλίας, της φαρμακοβιομηχανίας και άλλων.
Περισσότερα εδώ
Ημερομηνία: 03/03/2023

 

Επίσκεψη σπουδαστών μας στη Μονάδα Συνδυασμένου Κύκλου της Korinthos Power S.A.

Ομάδα σπουδαστών της Σχολής μας επισκέφτηκε στις 16-01-2023 τη Μονάδα Συνδυασμένου Κύκλου της Korinthos Power S.A. και ξεναγήθηκε στους χώρους της εταιρείας. Στην επίσκεψη συμμετείχαν 50 σπουδαστές του 5ου εξαμήνου και πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος "Θερμικοί Σταθμοί Μετατροπής Ενέργειας". Τους σπουδαστές συνόδεψε ο καθηγητής Σωτήριος Καρέλλας.
Ημερομηνία: 17/01/2023

 

Εκπαιδευτική επίσκεψη στην LINO3DLab του Ομίλου Lino S.A.

Mε μεγάλο ενθουσιασμό επισκέφτηκαν στις 14-12-2022 οι σπουδαστές του μαθήματος "Τεχνολογίες & Εφαρμογές Προσθετικής Κατασκευής/3D Εκτύπωσης" του ΔΠΜΣ "Συστήματα Αυτοματισμού", της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ την εταιρεία LINO3DLab του ομίλου Lino S.A., τεχνικό φορέα 3D εκτύπωσης. Τους φοιτητές συνόδεψε ο διδάσκων του μαθήματος Δρ. Στ. Πολύδωρας. Οι σπουδαστές εντυπωσιάστηκαν από τις τεχνολογίες και τις υπηρεσίες 3D σάρωσης και 3D εκτύπωσης, από τα θαυμαστά πλαστικά, μεταλλικά και πλήρως έγχρωμα δείγματα. Ήταν ένα πολύ διαφωτιστικό "μάθημα" για τους σπουδαστές μας, οι οποίοι πραγματικά απόλαυσαν αυτή την εμπειρία.
Ευχαριστούμε θερμά τον Ελ. Χαβούζη και τον Μιχ. Μπρατσολιά για τον χρόνο που γενναιόδωρα μας χάρισαν, για την εμπεριστατωμένη επίδειξη του εξοπλισμού και των τεχνολογιών της εταιρείας, αλλά κυρίως, για την ιδιαίτερα ζεστή φιλοξενία τους.
Φωτογραφικό υλικό
Ημερομηνία: 06/01/2023

 

Επίσκεψη σπουδαστών της Σχολής μας στην DOMUS

Ομάδα σπουδαστών της Σχολής μας επισκέφτηκε στις 12-12-2022 την DOMUS και ξεναγήθηκε στους παραγωγικούς χώρους της εταιρείας. Οι σπουδαστές είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά τη διαδικασία ελέγχου ποιότητας των προϊόντων, τις διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας που η εταιρεία ακολουθεί καθώς και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. Τους σπουδαστές συνόδεψε ο Δρ. Γ. Χατζηστέλιος, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ.
Ευχαριστούμε ιδιαιτέρως τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, κ. Ιωάννη Κουνέλη καθώς και τα στελέχη της Διοίκησης της εταιρείας κ.κ. Βλάσση Δεγδέκη, Βασιλική Ροδοπούλου, Σοφοκλή Τσαουσίδη και Δέσποινα Παππά, οι οποίοι υποδέχθηκαν θερμά την ομάδα μας και ξενάγησαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους σπουδαστές μας.
Ημερομηνία: 06/01/2023

 

Επίσκεψη στην Colgate-Palmolive Athens Plant

Ομάδα της Σχολής μας, η οποία αποτελούταν από καθηγητές, επιστημονικούς συνεργάτες και σπουδαστές της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ επισκέφτηκε στις 11-12-2022 την Colgate-Palmolive Athens Plant και ξεναγήθηκε στους βιομηχανικούς χώρους της εταιρείας. Οι σπουδαστές είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με το προσωπικό και τους υπεύθυνους της εταιρείας ενδιαφέροντα θέματα σχετικά με τη γραμμή παραγωγής των προϊόντων, αλλά και τη διοίκηση παραγωγής. Τους σπουδαστές συνόδεψαν o καθ. Κων. Κηρυττόπουλος, ο Δρ. Γ. Χατζηστέλιος, ο Σ. Πρωτοσύγγελος και ο Μ. Δερμιτζάκης, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ..
Φωτογραφικό υλικό
Ημερομηνία: 06/01/2023

 

Επίσκεψη σπουδαστών της Σχολής μας στην εταιρεία ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.

Στις 01-11-2022 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη ομάδας σπουδαστών της Σχολής μας, στο πλαίσιο του μαθήματος "Θεωρία Τροχοφόρων Οχημάτων". Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης οι προπτυχιακοί σπουδαστές είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τη διαδικασία σχεδιασμού και κατασκευής ειδικών φορτηγών οχημάτων και να μιλήσουν με τους μηχανικούς της εταιρείας. Τους σπουδαστές συνόδεψε o αναπληρωτής καθ. Δημ. Κουλοχέρης.
Φωτογραφικό υλικό
Ημερομηνία: 06/01/2023

 

Εκπαιδευτική επίσκεψη μεταπτυχιακών σπουδαστών μας στην Ικαρία

Οκτώ σπουδαστές από τη Σχολή μας, οι οποίοι εξειδικεύονται στην Αιολική Ενέργεια, στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού "European Master - Renewable Energy", επισκέφτηκαν τον Μάιο 2022 το υβριδικό ενεργειακό έργο της Ικαρίας. Πρόκειται για ένα πρωτοπόρο έργο που συμβάλει στην ενεργειακή αυτονομία του νησιού με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Η επίσκεψη έδωσε τη δυνατότητα στους σπουδαστές να δουν από κοντά τους τρεις υδροστροβίλους Pelton (κατακόρυφος 1MW και οριζόντιος 2x1,5MW), το αντλιοστάσιο (14x250kW εκ των οποίων οι τέσσερεις μεταβλητών στροφών), το φράγμα με χωρητικότητα 900.000 m3, τις δύο λιμνοδεξαμενές με χωρητικότητα 80.000 m3, το σύστημα σωληνώσεων, το αιολικό πάρκο 3x900KW Enercon E-44, την ηλεκτρική διασύνδεση και το σύστημα διαχείρισης του υβριδικού.
Ευχαριστούμε θερμά την PPC Renewables - ΔΕΗ Ανανεώσιμες και τους υπεύθυνους του έργου για την φιλοξενία.
To μεταπτυχιακό "European Master - Renewable Energy" συντονίζεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό "EUREC".
Περισσότερα εδώ
Φωτογραφικό υλικό
Ημερομηνία: 06/01/2023

 

Διαγωνισμός GreenTech Challenge by ESU NTUA 2022

To 6ο "GreenTech Challenge by ESU NTUA 2022" πραγματοποιήθηκε και φέτος στο ΕΜΠ, με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή. Τη φετινή χρονιά έγινε ρεκόρ συμμετοχών, με πάνω από 202 συμμετοχές ομάδων, από 13 Πανεπιστήμια εκ των οποίων 57 startups και 145 ομάδες με ώριμες καινοτόμες ιδέες. Ο τελικός διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 9-11 Δεκεμβρίου 2022 στο ΕΜΠ. Πρόκειται για το μεγαλύτερο Εθνικό Προγράμμα Πράσινης Καινοτομίας το οποίο διοργανώνεται για έκτη φορά, φέτος από την Ερευνητική Μονάδα Οικονομικής Περιβάλλοντος & Αειφόρου Ανάπτυξης, της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ, με έδρα την UNESCO Πράσινης Καινοτομίας και Κυκλικής Οικονομίας του ΕΜΠ, υπό την αιγίδα του ΥΠΕΝ.

Συγχαρητήρια σε όλους τους συμμετέχοντες και ιδιαίτερα στους βραβευθέντες που εντυπωσίασαν με τις καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες τους. Θερμές ευχαριστίες σε όλους όσοι συνέβαλαν αφενός για την επιτυχία του διαγωνισμού και αφετέρου για να μεγαλώσει φέτος ακόμη περισσότερο το GreentechChallenge, με τα μέλη των Eπιτροπών στους 95 μέντορες, τους 22 συνεργάτες - υποστηρικτές και τους 37 διακεκριμένους καθηγητές/ μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής.
Δείτε τους νικητές
Φωτογραφικό υλικό
Δελτίο Τύπου
Ημερομηνία: 19/12/2022

 

Στους κορυφαίους επιστήμονες στον κόσμο 19 καθηγητές της Σχολής μας

Μεταξύ του κορυφαίου 2% με τη μεγαλύτερη επιρροή στο αντικείμενό τους παγκοσμίως βρίσκονται 19 καθηγητές από τη Σχολή μας σύμφωνα με κατάταξη του Πανεπιστημίου Stanford και του Elsevier, βασισμένη σε στοιχεία από τη βάση δεδομένων του SCOPUS. Τα αποτελέσματα βασίστηκαν στην ερευνητική δραστηριότητα και στην επιστημονική επιρροή του κάθε συμμετέχοντα.

Η καταγραφή συμπεριλαμβάνει δύο λίστες, η μία αναφέρεται στη συνολική καριέρα των επιστημόνων και περιλαμβάνει 195.605 ερευνητές και η άλλη αναφέρεται στην επιστημονική δραστηριότητα των ερευνητών για το έτος 2021, με συνολικό αριθμό 200.409.
Περισσότερα εδώ
Ημερομηνία: 19/11/2022

 

Η Σχολή μας στη Βραδιά του Ερευνητή 2022

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, η Σχολή μας έδωσε το παρόν στη Βραδιά του Ερευνητή, την καθιερωμένη ετήσια γιορτή της έρευνας και της επιστήμης. Το κοινό έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για τα εργαστήρια της Σχολής μας αποδεικνύοντας εμφατικά πόσο μεγάλη είναι η ανάγκη επανασύνδεσης του ακαδημαϊκού χώρου με την κοινωνία. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τους καθηγητές, το προσωπικό και τους ερευνητές για τη συμμετοχή τους!
Συγκεκριμένα, συμμετείχαν τα εξής εργαστήρια:
- Εργαστήριο Ατμοκινητήρων και Λεβήτων/ Τομέας Θερμότητας - Υπεύθυνος καθ. Σ. Καρέλλας.
- Εργαστήριο Αυτομάτου Ελέγχου/ Τομέας Μηχανολογικών Κατασκευών & Αυτομάτου Ελέγχου - Ερευνητική Ομάδα ΕνΑυΣυ Ανεμογεννήτριας, Υπεύθυνος καθ. Ε. Παπαδόπουλος, καθ. Δ. Σαραβάνος (Πανεπιστήμιο Πατρών).
- Εργαστήριο Αυτομάτου Ελέγχου/ Τομέας Μηχανολογικών Κατασκευών & Αυτομάτου Ελέγχου - Ερευνητική Ομάδα Legged Robots Team, Υπεύθυνος καθ. Ε. Παπαδόπουλος.
- Εργαστήριο Θερμικών Διεργασιών/ Τομέας Θερμότητας - Υπεύθυνος καθ. Σ. Καρέλλας.
- Μετροτεχνικό Εργαστήριο/ Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης και Επιχειρησιακής Έρευνας - Υπεύθυνος Αν. καθ. Κ. Κηρυττόπουλος.
- Εργαστήριο Οχημάτων/ Τομέας Μηχανολογικών Κατασκευών & Αυτομάτου Ελέγχου - Prom Racing Formula SAE Student Team - Υπεύθυνος Αν. καθ. Δ. Κουλοχέρης.
Φωτογραφικό υλικό
Ημερομηνία: 10/10/2022

 

Βραδιά του Ερευνητή 2022 - Αποτίμηση

Την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022 από τις 5:00 το απόγευμα έως τις 10:00 το βράδυ πραγματοποιήθηκε, στο Ιστορικό Συγκρότημα Πατησίων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με επιτυχία η Βραδιά του Ερευνητή. Περισσότεροι από 15.000 επισκέπτες περιηγήθηκαν τα 150 εικονικά, διαδραστικά και εργαστήρια επίδειξης των αποτελεσμάτων της προηγμένης έρευνας και καινοτομίας που παράγουν όλα τα Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα της Αττικής, όλες οι Σχολές του ΕΜΠ και πολλές διεπιστημονικές κοινοπραξίες, με τη βοήθεια εκατοντάδων εθελοντών.
Περισσότερα εδώ
Βίντεο
Ημερομηνία: 05/10/2022

 

Τελετή αναγόρευσης καθ. Γεώργιου Αστ. Τσατσαρώνη ως Επίτιμου Διδάκτορα ΕΜΠ

Η τελετή για την αναγόρευση του καθηγητή του Τεχνικού Πανεπιστημίου Βερολίνου - Ινστιτούτου Ενεργειακής Μηχανικής, Γεωργίου Τσατσαρώνη ως Επίτιμου Διδάκτορα της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2022, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του ΕΜΠ. Την εκδήλωση προσφώνησαν ο Πρύτανης του ΕΜΠ Καθ. Ανδρέας Μπουντουβής και ο Κοσμήτορας της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ Καθ. Νικόλαος Β. Μαρμαράς, ενώ το έργο του τιμώμενου παρουσιάστηκε από τον Καθ. Εμμανουήλ Κακαρά.
Σύνδεσμος εκδήλωσης
Ημερομηνία: 28/09/2022

 

Βραδιά του Ερευνητή 2022

Κάθε χρόνο πάνω από δύο εκατομμύρια πολίτες σε 30 χώρες σε περισσότερες από 400 ευρωπαϊκές πόλεις μετέχουν στη Βραδιά του Ερευνητή, μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με στόχο την εξοικείωση του κοινού με τον υπέροχο κόσμο της έρευνας.

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, συνεπές στο ραντεβού του για ένατη συνεχή χρονιά, συνδέεται και φέτος με τη μεγάλη Ευρωπαϊκή γιορτή της Έρευνας “European Researchers’ Night” και διοργανώνει τη Βραδιά του Ερευνητή στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και για όλα τα Πανεπιστήμια και τα Ερευνητικά Κέντρα της Αττικής την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022.
Ανακοίνωση Βραδιάς Ερευνητή 2022
Ιστοσελίδα Βραδιάς Ερευνητή
Πρόγραμμα
Δελτίο Τύπου
Ημερομηνία: 06/09/2022

 

Επίσκεψη στον Πυρηνοηλεκτρικό Σταθμό Gösgen της Ελβετίας

Ομάδα της Σχολής μας, η οποία αποτελούταν από καθηγητές, υποψήφιους διδάκτορες και σπουδαστές της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ επισκέφτηκε τον Ιούλιο 2022 τον πυρηνοηλεκτρικό σταθμό Gösgen, της επαρχίας Solothurn της Ελβετίας. Η επίσκεψη θα επαναληφθεί το 2023.
Φωτογραφικό υλικό
Ημερομηνία: 02/09/2022

H ομάδα Prom Racing στο ΟΑΚΑ

Την Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022 πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού Σταδίου ένα ανοιχτό Testing Session με καλεσμένους όλους τους χορηγούς της φετινής χρονιάς. Η εκδήλωση στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία, καθώς χορηγοί και υποστηρικτές της ομάδας έμειναν εντυπωσιασμένοι από την ταχύτητα και την αξιοπιστία του μονοθεσίου, καθώς και από τις ικανότητες του οδηγού της ομάδας, Φώτη Σωτηρόπουλου.
Περισσότερα εδώ
Ημερομηνία: 05/08/2022

 

Τελετή αναγόρευσης καθ. Κ. Γρηγορόπουλου ως Επίτιμου Διδάκτορα ΕΜΠ

Η τελετή για την αναγόρευση του καθηγητή του University of California, Berkeley, Κωνσταντίνου Γρηγορόπουλου ως Επίτιμου Διδάκτορα της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 14 Ιουλίου 2022 στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΕΜΠ.

Την εκδήλωση προσφώνησαν ο Πρύτανης ΕΜΠ καθ. Ανδρέας Μπουντουβής και ο Κοσμήτορας της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ καθ. Νικόλαος Β. Μαρμαράς, ενώ το έργο του τιμώμενου παρουσιάστηκε από τον καθ. Δημήτριο Μανωλάκο.
Πρόσκληση
Βίντεο τελετής
Φωτογραφικό υλικό
Ημερομηνία: 20/07/2022

 

Νέο Βιβλίο "Σύγχρονη Διοίκηση Αποθηκευτικών Κέντρων - στην Εποχή του Industry 4.0"

Ένα νέο βιβλίο εκδόθηκε από τον εκδοτικό οίκο Broken Hill Publishers Ltd, με συγγραφείς τους κ. Σταύρο Πόνη, καθηγητή της Σχολής μας και τον κ. Δημήτρη Φωλίνα, καθηγητή του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. Το εγχειρίδιο είναι, ίσως, το πρώτο (στην ελληνική γλώσσα), που ασχολείται με την κρίσιμη επιχειρησιακή λειτουργία της διοίκησης σύγχρονων αποθηκευτικών κέντρων σε όλα τα επίπεδα αποφάσεων, δίνοντας έμφαση σε θέματα όπως ο σχεδιασμός της εγκατάστασης, η χωροταξία των τμημάτων, ο εξοπλισμός και οι αυτοματισμοί που φέρουν σε πέρας το αποθηκευτικό έργο και η διαχείριση των βασικών διαδικασιών της αποθήκης με την υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων και λογισμικού προσομοίωσης διακριτών γεγονότων.

Το βιβλίο ήδη υποστηρίζει με επιτυχία τη διδασκαλία του μαθήματος "Συστήματα Παραγωγής & Διακίνησης Υλικών" του 8ου Εξαμήνου του Κύκλου Σπουδών των Μηχανικών Παραγωγής και τις ερευνητικές προσπάθειες του Εργαστηρίου Επιχειρησιακής Έρευνας & Εφοδιαστικής (ORLOG) της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ.

Επιπλέον, πέραν της χρήσης του για την υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου από πανεπιστημιακούς δασκάλους, το βιβλίο μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για τα στελέχη επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και των logistics.
Ημερομηνία: 29/06/2022

 

H ομάδα Prom Racing παροουσίασε το P22 στο Κλειστό Κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ

Η συνεργασία της Prom Racing με το ΟΑΚΑ είχε ξεκινήσει στις 5 Φεβρουαρίου 2022, όποτε και το πρώτο ηλεκτρικό αγωνιστικό αυτοκίνητο της ομάδας, το P20, διέσχισε μια ειδικά διαμορφωμένη διαδρομή κάτω από τις αψίδες της "Αγοράς". Για την αποκάλυψη του P22, όμως, επιλέχθηκε μια διαφορετική και πρόσφατα ανακαινισμένη εγκατάσταση του Ολυμπιακού Συγκροτήματος, το Κλειστό Κολυμβητήριο.
Περισσότερα εδώ
Ημερομηνία: 18/06/2022

 

Διεθνής διάκριση του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής

Τα αποτελέσματα μακρόχρονης ερευνητικής προσπάθειας του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ στον τομέα της κρυογονικής και της υπερρευστότητας, υποβλήθηκαν για δημοσίευση στο διεθνές συνέδριο International Mechanical Engineering Congress and Exhibition 2021 (IMECE 2021), υπό τον τίτλο "Studying the Superfluid Transformation in Helium 4 Through the Partition Function and Entropic Behavior", με συγγραφείς τους κ. Γεώργιο-Ραφαήλ Δομένικο, καθ. Εμμανουήλ Ρογδάκη και καθ. Ειρήνη Κορωνάκη.

Η δημοσίευση αυτή τιμήθηκε από την American Society of Mechanical Engineers (ASME) ως εξέχουσας σημασίας δημοσίευση πάνω στον τομέα της Θερμοδυναμικής και θα της απονεμηθεί το Edward F. Obert Award τον Οκτώβριο του 2022 στο International Mechanical Engineering Congress and Exhibition 2022, στο Ohio των ΗΠΑ.
Περισσότερα εδώ
Ημερομηνία: 30/05/2022

 

Επίσκεψη σπουδαστών της Σχολής μας στην Vioral S.A.

Την Δευτέρα 23/05/2022, στο πλαίσιο εκπαιδευτικής επίσκεψης, οι προπτυχιακοί σπουδαστές του 4ου εξαμήνου της Σχολής μας επισκέφθηκαν την εταιρεία Vioral S.A., στη βιομηχανική περιοχή Ασπροπύργου. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος "Κατεργασίες Χύτευσης, Συγκόλλησης και Κονιομεταλλουργίας", το οποίο διδάσκει ο καθ. Γ-Χ. Βοσνιάκος.
Φωτογραφικό υλικό
Ημερομηνία: 24/05/2022

 

Επίσκεψη σπουδαστών της Σχολής μας στον Πύργο του Πειραιά

Την Δευτέρα 16/05/2022, ομάδα προπτυχιακών σπουδαστών της Σχολής μας επισκέφθηκε τον Πύργο του Πειραιά. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος "Προγραμματισμός & Διοίκηση Έργων" κατά τη διάρκεια της οποίας οι σπουδαστές είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά την πρόοδο των εργασιών στον Πύργο του Πειραιά. Τους σπουδαστές συνόδεψαν o αναπληρωτής καθηγητής K. Κηρυττόπουλος, ο Δρ. Ε. Μπέλλος, ο Δρ. Γ. Χατζηστέλιος, ο Δρ. Σ. Γκαγιαλής, ο Θ. Καλογερόπουλος και ο Μ. Δερμιτζάκης, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ.
Φωτογραφικό υλικό
Ημερομηνία: 22/05/2022

 

H ομάδα Prom Racing στο Roll Out Event 2022

Το Roll Out, η μεγαλύτερη εκδήλωση της φοιτητικής ομάδας Prom Racing, ανοίγει της πόρτες του στις 4 Ιουνίου 2022, στις 19:00 στο Κλειστό Κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ, για την αποκάλυψη του νέου ηλεκτρικού αγωνιστικού μονοθέσιου που κατασκεύασε η ομάδα.
Περισσότερα εδώ
Ημερομηνία: 19/05/2022

 

Επίσκεψη του Προέδρου της ASHRAE στο ΕΜΠ

Την Τρίτη 3 Μαΐου 2022 οι Καθηγητές της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών κ.κ. Σ. Καρέλλας και Ειρ. Κορωνάκη υποδέχθηκαν με ιδιαίτερη χαρά τον κ. Mick Schwedler, Πρόεδρο της American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE) κατά την επίσκεψή του στο Φοιτητικό Παράρτημα της ASHRAE στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Η επίσκεψη του κ. Schwedler πραγματοποιήθηκε κατόπιν της βραβευθείσας συμμετοχής του Φοιτητικού Παραρτήματος ASHRAE στο ΕΜΠ στον διεθνή φοιτητικό διαγωνισμό του έτους 2021 (2021 ASHRAE Student Design Competition), στον οποίο η ομάδα Μηχανολόγων & Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ έλαβε τη δεύτερη θέση παγκοσμίως στην κατηγορία Integrated Sustainable Building Design.
Περισσότερα εδώ
Ημερομηνία: 18/05/2022

 

1η Θέση Ομάδας του Athens MBA στον διαγωνισμό "ERPsim Competition for MBA/SCM Students" για την περιοχή EMEA South

Σπουδαία διάκριση έλαβε η ομάδα του Athens MBA στον διαγωνισμό ERPsim Competition for MBA/SCM Students για την περιοχή EMEA South. Οι νικητές, εκπροσωπώντας τη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ, διαγωνίστηκαν με άλλες ομάδες από μεταπτυχιακά προγράμματα των συμμετεχόντων χωρών, στο logistics business game που έχει αναπτύξει το ERPsim Lab. Το ERPsim δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να "τρέξουν" τη δική τους virtual εταιρεία σε ένα πραγματικό σύστημα SAP S/4HANA. Ένας τρόπος για μάθηση εν δράση! Κύριο χαρακτηριστικό του παιγνίου ήταν ο εφοδιασμός της αγοράς με γαλακτοκομικά προϊόντα, λαμβάνοντας αποφάσεις για την τιμολογιακή πολιτική, τον εφοδιασμό της κεντρικής αποθήκης και τον ανεφοδιασμό από αυτή, των περιφερειακών αποθηκών, ενώ η νικήτρια ομάδα ήταν αυτή που πέτυχε τα καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα. Ο διαγωνισμός διοργανώθηκε από το ERPsim Lab του Πανεπιστημίου του Μόντρεαλ και το SAP Next-Gen Community.

Η νικητήρια ομάδα αποτελούταν από τους Γιώργο Διανέλλο, Μαρία Χατζή και Αναστασία Μπινιάρη, ενώ την εκπαίδευση και καθοδήγηση της ομάδας είχαν αναλάβει οι διδάσκοντες του προγράμματος Δρ. Σωτήριος Γκαγιαλής και Δρ. Γεώργιος Παπαδόπουλος, μέλη ΕΔΙΠ του Εργαστηρίου Οργάνωσης Παραγωγής, του Τομέα Βιομηχανικής Διοίκησης και Επιχειρησιακής Έρευνας, της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ.

Συγχαρητήρια στην ομάδα για την πρωτιά!
Ημερομηνία: 13/05/2022

 

H ομάδα Prom Racing στην Ημερίδα NTUA UNIque Days 2022

Η φοιτητική ομάδα Prom Racing συμμετείχε στην ημερίδα NTUA UNIque Days 2022 για τις Πολυτεχνικές και STEM Σχολές που διοργάνωσε η φοιτητική ομάδα Unique Minds στην αίθουσα Εκδηλώσεων της Πρυτανείας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Στόχος της εκδήλωσης ήταν η άρτια ενημέρωση των μαθητών για τις Σχολές του ΕΜΠ. Ακόμη, έλαβαν χώρα διαδραστικά εργαστήρια, αντιπροσωπευτικά του αντικειμένου κάθε Σχολής αλλά και συζητήσεις με φοιτητές και μέλη φοιτητικών ομάδων που δρουν στο Πανεπιστήμιο για την επίλυση πιθανών αποριών.
Περισσότερα εδώ
Ημερομηνία: 09/05/2022

 

H ομάδα Prom Racing στον Διεθνή Ποδηλατικό Γύρο Ελλάδας

Το διήμερο 27-28 Απριλίου 2022 η φοιτητική ομάδα Prom Racing συμμετείχε στις παράλληλες εκδηλώσεις που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο της εκκίνησης του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδος που πραγματοποιήθηκε στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών "Σπύρος Λούης".
Περισσότερα εδώ
Ημερομηνία: 30/04/2022

 

H ομάδα Prom Racing στην αεροσήραγγα του Εργαστηρίου Αεροδυναμικής

Η φοιτητική ομάδα PROM Racing του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, συμμετέχει επί σειρά ετών στον παγκόσμιο διαγωνισμό Formula Student και φέτος επιχειρεί να κατασκευάσει το δεύτερο ηλεκτρικό της μονοθέσιο. Κατά κοινή ομολογία, στον κόσμο του μηχανοκίνητου αθλητισμού, είναι ολοένα εμφανέστερη η επιτακτική ανάγκη αξιοποίησης των αεροδυναμικών φορτίων προς επίτευξη ταχύτερων επιδόσεων. Γι’ αυτό, η ομάδα αξιοποίησε στο έπακρο τις εγκαταστάσεις του ΕΜΠ, χρησιμοποιώντας την αεροσήραγγα του Εργαστηρίου Αεροδυναμικής της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ.
Περισσότερα εδώ
Ημερομηνία: 18/04/2022

 

Νέο Βιβλίο "Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική Μειγμάτων"

Το βιβλίο "Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική Μειγμάτων" απευθύνεται κυρίως σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές Πολυτεχνικών Σχολών και Σχολών Θετικών Επιστημών. Αντικείμενό του είναι η μελέτη των θερμοδυναμικών ιδιοτήτων μειγμάτων, με στόχο την κατανόηση των βασικών τεχνικών διεργασιών μειγμάτων (απορρόφηση, στραγγαλισμός, ανάμειξη και διαχωρισμός), καθώς και των βασικών αρχών που διέπουν τη λειτουργία των εγκαταστάσεων που τις υλοποιούν. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στις μηχανολογικές εφαρμογές και στη χρήση μειγμάτων για την παραγωγή ψύξης σε ψυκτικές μηχανές απορροφήσεως. Η προσέγγιση που ακολουθείται για την ανάπτυξη των εννοιών είναι κατά βάση γεωμετρική/κατασκευαστική.
Περισσότερα εδώ
Ημερομηνία: 05/04/2022

 

Νέο Βιβλίο "Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική Καθαρών Ουσιών"

"Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική Καθαρών Ουσιών" είναι ο τίτλος του νέου βιβλίου που συνέγραψαν ο Καθηγητής Εμμανουήλ Ρογδάκης, η Καθηγήτρια Ειρήνη Κορωνάκη και ο Δρ. Νεόφυτος Κομνηνός ΕΔΙΠ, μέλη του ιστορικού Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ.

Το βιβλίο προσφέρει μια λεπτομερή και σαφή εξήγηση κάθε έννοιας και μεθόδου που εισάγεται, συνοδευόμενη από προσεκτικά επιλεγμένα παραδείγματα και εφαρμογές, δίνοντας έμφαση σε εκείνα τα θέματα στα οποία οι σπουδαστές αντιμετωπίζουν συνήθως δυσκολία. Έχει επιλεχτεί μια ευρεία ποικιλία σύγχρονων παραδειγμάτων και εφαρμογών από τους τομείς των συστημάτων παραγωγής θερμότητας και ενέργειας και όσων εφαρμογών έχουν άμεση ή έμμεση σύνδεση με την παραγωγή χαμηλών θερμοκρασιών.
Περισσότερα εδώ
Ημερομηνία: 04/04/2022

 

H ομάδα Prom Racing στο ΟΑΚΑ

Το Σάββατο 5 Φεβρουαρίου 2022, τα μέλη της Prom Racing βρέθηκαν στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (ΟΑΚΑ). Η συγκεκριμένη τοποθεσία επιλέχθηκε από την ομάδα, καθώς αποτελεί έναν από τους πιο εντυπωσιακούς χώρους που φιλοξενεί πλήθος αθλούμενων κάθε είδους καθημερινά, ενώ η μοναδική του αρχιτεκτονική σε συνδυασμό με τους ιστορικούς συμβολισμούς αναδεικνύει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον.
Περισσότερα εδώ
Newsletter
Ημερομηνία: 13/02/2022

 

Η ομάδα Prom Racing στο Top 15 της Παγκόσμιας Κατάταξης

Νέα μεγάλη διάκριση της ομάδας Prom Racing! Η Prom Racing, η ομάδα του ΕΜΠ, που από το 2008 συμμετέχει στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Formula Student, κατέκτησε από τη πρώτη της χρονιά, στην ηλεκτρική κατηγορία, την 15η θέση στη Παγκόσμια Κατάταξη, μεταξύ των 203 ομάδων που συμμετέχουν στην ηλεκτρική κατηγορία παγκοσμίως, στο πλαίσιο του διαγωνισμού Formula Student. Συγκεκριμένα, η ομάδα κατέκτησε για πρώτη φορά στην ιστορία της την 1η θέση στη Γενική Κατάταξη, στο Formula Student Czech Republic που διενεργήθηκε στο Autodrom Most της Τσεχίας. Κορυφαία στιγμή για την Prom Racing ήταν η διάκριση που επιτεύχθηκε στον κορυφαίο διαγωνισμό, το Formula Student Germany, όπου η ομάδα του ΕΜΠ "σκαρφάλωσε" στην 5η θέση, εδραιώνοντας τη θέση της ανάμεσα σε κορυφαίες ομάδες, από τα καλύτερα Πανεπιστήμια και Πολυτεχνεία της Ευρώπης και του κόσμου.
Περισσότερα εδώ.
Ημερομηνία: 24/01/2022

 

Διεθνής διάκριση του Εργαστηρίου Αυτομάτου Ελέγχου

Το Ευρωπαϊκό Έργο EROSS με επικεφαλής τον μεγαλύτερο κατασκευαστή διαστημικών συστημάτων στην Ευρώπη, την Thales Alenia Space - France, ένα έργο στο οποίο συμμετείχε και το Εργαστήριο Αυτομάτου Ελέγχου της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ, υπό την επίβλεψη του καθ. Ε. Παπαδόπουλου, βραβεύτηκε με το βραβείο 2021 Étoiles de l’Europe από το Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Καινοτομίας.

Σκοπός του έργου ήταν να επιτευχθεί η αρχιτεκτονική ενός δορυφόρου για επισκευή διαστημικών συστημάτων σε τροχιά και να δοκιμαστεί ο συνδυασμός διαφόρων υποσυστημάτων που χρειάζονται για την εκτέλεση αυτών των υπηρεσιών. Το Εργαστήριο της Σχολής μας, έχοντας σχετική εμπειρία για δεκαετίες, ιδιαίτερα σε σχετικά προγράμματα για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, ήταν υπεύθυνο για την ανάπτυξη και δοκιμή των αλγορίθμων ελέγχου του ρομποτικού υποσυστήματος καθώς επίσης και για την εκτέλεση σχετικών πειραμάτων στον διαστημικό εξομοιωτή που έχει κατασκευάσει στον χώρο του.
Σχετικοί σύνδεσμοι:
Thales Alenia Space
Linkedin
Twitter
Ημερομηνία: 09/12/2021

 

Newsletter της ομάδας Prom Racing (Οκτώβριος - Νοέμβριος 2021)

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα της Prom Racing και όλες τις εξελίξεις. Για περισσότερα Newsletters μπορείτε να επισκεφθείτε το profile της ομάδας Prom Racing εδώ.
Newsletter
Ημερομηνία: 07/12/2021

 

Καθηγητές της Σχολής μας στην κορυφή παγκoσμίων κατατάξεων

Δεκαοκτώ (18) μέλη του διδακτικού προσωπικού της Σχολής μας συγκαταλέγονται ανάμεσα στους πιο καταξιωμένους επιστήμονες στον κόσμο, με σημαντική επιρροή πάνω στο επιστημονικό τους αντικείμενο. Η αξιολόγηση δημοσιεύτηκε από το Stanford University και το Elsevier και βασίστηκε σε στοιχεία από το Scopus.

Η δημοσίευση αφορά σε δύο καταλόγους:
Ο πρώτος αναφέρεται στη χρονική περίοδο 1996-2020 με διακριθέντες:
Ομοτ. καθ. Κ. Αντωνόπουλος, καθ. Ι. Αναγνωστόπουλος, καθ. Ι. Αντωνιάδης, καθ. Γ.-Χ. Βοσνιάκος, καθ. Σ. Βουτσινάς, καθ. Ε. Γιακουμής, καθ. Ε. Κακαράς, καθ. Σ. Καρέλλας, καθ. Κ. Κυριακόπουλος, καθ. Κ. Μαθιουδάκης, ομοτ. καθ. Γ. Μπεργελές, καθ. Ε. Παπαδόπουλος, καθ. Χ. Προβατίδης, ομοτ. καθ. Κ. Ρακόπουλος, καθ. Χ. Τζιβανίδης, καθ. Δ. Χουντάλας.

Ο δεύτερος κατάλογος αφορά σε όσους διακρίθηκαν για το έτος 2020:
Καθ. Ι. Αντωνιάδης, ομοτ. καθ. Κ. Αντωνόπουλος, καθ. Ε. Γιακουμής, καθ. Ε. Κακαράς, καθ. Σ. Καρέλλας, καθ. Κ. Κυριακόπουλος, αναπλ. καθ. Α. Μαρκόπουλος, καθ. Ε. Παπαδόπουλος, ομοτ. καθ. Κ. Ρακόπουλος, επίκ. καθ. Α. Ρεντιζέλας, καθ. Χ. Τζιβανίδης, καθ. Δ. Χουντάλας.
Πηγή
Ημερομηνία: 18/11/2021

 

Βραβείο 'Prof. Gianfranco Angelino' για το καλύτερο poster στο συνέδριο ORC 2021

Η επιστημονική εργασία που παρουσίασε ο υποψήφιος διδάκτορας της Σχολής μας, Ευστράτιος Βαρβαγιάννης, κέρδισε το βραβείο για το καλύτερο poster στο ORC 2021 – 6th International Seminar on ORC Power Systems που διεξήχθη στις 11-13 Οκτωβρίου 2021. Η εργασία αποτελεί προϊόν συνεργασίας του Εργαστηρίου Ατμοκινητήρων και Λεβήτων της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ και του Εργαστηρίου Ελέγχου Διεργασιών και Πληροφορικής της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ.
Η εργασία εστιάζει στην εφαρμογή προχωρημένων τεχνικών ελέγχου που υπάγονται στη γενική κατηγορία Ελεγκτών Προβλεπτικού Μοντέλου (MPC) σε μονάδα Οργανικού Κύκλου Rankine (ORC) για ανάκτηση θερμότητας από βοηθητική μηχανή πλοίου. Ο εν λόγω ελεγκτής αναπτύχθηκε ώστε να επιτρέπει την ασφαλή και αδιάλειπτη λειτουργία της μονάδας με παράλληλο στόχο τη μεγιστοποίηση της αποδιδόμενης ηλεκτρικής ισχύος σε πραγματικό χρόνο, ενώ δοκιμάστηκε και αντιπαρατέθηκε με συμβατικούς ελεγκτές PID σε περιβάλλον δυναμικής προσομοίωσης με τη χρήση ειδικά αναπτυγμένων δυναμικών μοντέλων για τις συνιστώσες του ORC.
Συγχαρητήρια στην επιστημονική ομάδα της εργασίας:
- Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών: Σ. Καρέλλας (Καθηγητής), Ε. Βαρβαγιάννης (Υπ. Διδάκτορας), Τ. Ρουμπεδάκης, (Υπ. Διδάκτορας), Π. Πάλλης (Μεταδιδακτορικός Ερευνητής).
- Σχολή Χημικών Μηχανικών: Χ. Σαρίμβεης (Καθηγητής), Ι. Καλογερόπουλος (Υπ. Διδάκτορας).
Αφίσα
Βίντεο
Ημερομηνία: 29/10/2021

 

Διάκριση Σπουδαστών της Σχολής σε Διεθνή Διαγωνισμό Επιχειρηματικού Παιγνίου

Ομάδα σπουδαστών της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ συμμετείχε στο διεθνή διαγωνισμό ERPsim Game EMEA South 2021 λαμβάνοντας την 1η θέση μεταξύ 13 ομάδων από άλλα Πανεπιστήμια του εξωτερικού (Νότιας Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής). O διαγωνισμός διοργανώθηκε από τον φορέα SAP University Alliances σε συνεργασία με το Εργαστήριο ERPsim Lab του Πανεπιστήμιο HEC Montreal που έχει αναπτύξει τον προσομοιωτή του παιγνίου. Στον διαγωνισμό αυτό κάθε μία από τις 13 ομάδες φοιτητών διεύθυνε μια εικονική παραγωγική επιχείρηση τροφίμων με τη χρήση του πληροφοριακού συστήματος SAP S/4 HANA, εκτελώντας διαδικασίες πωλήσεων και παραγωγής, με δυναμικά δεδομένα που δημιουργούνταν από προσομοιωτή.
Περισσότερα εδώ.
Ημερομηνία: 26/10/2021

 

Καινοτόμο Σύστημα Ηλιακής Ψύξης σε πέντε γραφεία του ΕΜΠ

Το ερευνητικό έργο Wassermod2 (Greek-German Bilateral Cooperation, Συντονιστής: ΕΜΠ, ΕΥ: Γ.Κ. Παπαδόπουλος, ΣΧΜ) αποτελεί συνέχεια των επιτυχημένων ερευνητικών προγραμμάτων Wassermod (Greek-German Bilateral Cooperation, Συντονιστής: ΕΜΠ, ΕΥ: Γ.Κ. Παπαδόπουλος, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ), και Zeosol (H2020-EU, ΕΥ: Σ. Καρέλλας, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ).
Στο πλαίσιο των ανωτέρω έργων πραγματοποιήθηκαν υπολογιστικές προσομοιώσεις των διεργασιών ρόφησης - εκρόφησης και φαινομένων μεταφοράς θερμότητας και μάζας νερού σε καινοτόμα νανοπορώδη υλικά/εναλλάκτες, από την ομάδα του Αναπλ. Καθ. Γεώργιου Κ. Παπαδόπουλου.
Μέσω του νέου ηλιακού ψύκτη προσρόφησης νερού του προγράμματος Wassermod2, ο οποίος παραχωρήθηκε από το συνεργαζόμενο εταίρο FAHRENHEIT GMBH, και εγκαταστήθηκε υπό την επίβλεψη του Καθ. Σωτήριου Καρέλλα και του υποψήφιου Διδάκτορα Τρύφωνα Ρουμπεδάκη, αρκετοί εργαστηριακοί χώροι των Ατμοκινητήρων και Λεβήτων (Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ) καλύπτουν πλέον πλήρως τις ψυκτικές ανάγκες τους. Ο καινοτόμος ψύκτης προσρόφησης τροφοδοτείται από 40 m² ηλιακών συλλεκτών κενού που έχουν τοποθετηθεί στην οροφή του εργαστηρίου, ενώ το σύστημα διαθέτει και δεξαμενή αποθήκευσης θερμότητας 1 m³.
Ημερομηνία: 30/09/2021

 

Μεγάλη διεθνής διάκριση για τη Σχολή μας

Το δεύτερο βραβείο κέρδισε η ομάδα Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ και Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ του Φοιτητικού Παραρτήματος της ASHRAE στο ΕΜΠ για τη συμμετοχή της στην κατηγορία Integrated Sustainable Building Design του ετήσιου διεθνούς φοιτητικού διαγωνισμού που διοργάνωσε για το 2021 η American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (2021 ASHRAE Student Design Competition). Στο πλαίσιο του διαγωνισμού υποβλήθηκαν και αξιολογήθηκαν σχετικές μελέτες από εκατοντάδες ακαδημαϊκά ιδρύματα ανά τον κόσμο.
Σχετικό βίντεο.
Περισσότερα εδώ.
Ημερομηνία: 13/09/2021

 

Διεθνές συνέδριο: 30th FAIM2021 από τον Τομέα Τεχνολογίας των Κατεργασιών

Ο Τομέας Τεχνολογίας των Κατεργασιών και το Εργαστήριο Τεχνολογίας των Κατεργασιών της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ διοργάνωσαν, μετά από επίπονη προετοιμασία δύο ετών, το διεθνές συνέδριο 30th International Conference on Flexible Αutomation and Intelligent Manufacturing, ένα από τα μεγαλύτερα και πλέον εγκαθιδρυμένα, στο αντικείμενο: Τεχνολογία Κατεργασιών, Εργαλειομηχανές, Συστήματα Κατεργασιών και σχετικές Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής. Το συνέδριο είχε προγραμματιστεί να γίνει με φυσική παρουσία στην Αθήνα, όμως τελικά έγινε διαδικτυακά μεταξύ 7 και 10 Σεπτεμβρίου 2021. Το παρακολούθησαν 262 σύνεδροι από 40 χώρες. Τέθηκε υπό την αιγίδα σημαντικών οργανισμών και οδήγησε στη δημοσίευση 371 επιστημονικών άρθρων σε υψηλού και υψηλότατου επιπέδου επιστημονικά περιοδικά. Τα οφέλη σε ακαδημαϊκό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο προβολής και διεθνούς δικτύωσης για τον Τομέα, το Εργαστήριο, τη Σχολή και το ΕΜΠ υπήρξαν ήδη σημαντικά και αναμένεται να πολλαπλασιαστούν.
Ημερομηνία: 12/09/2021

 

Νέα διάκριση της ομάδας Prom Racing

Η Prom Racing, η ομάδα του ΕΜΠ που από το 2008 συμμετέχει στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Formula Student, σάρωσε τις διακρίσεις στους αγώνες που έλαβε μέρος φέτος το καλοκαίρι. Η Prom Racing σχεδίασε και κατασκεύασε το πρώτο της ηλεκτρικό αγωνιστικό μονοθέσιο και είναι η πρώτη Ελληνική ομάδα που κατάφερε να κερδίσει διαγωνισμό Formula Student!
Στους διαγωνισμούς που διεξήχθησαν ακόμη και σε πασίγνωστες πίστες της Formula 1 όπως το Hungaroring της Ουγγαρίας και το Hockenheim της Γερμανίας, η ομάδα του ΕΜΠ κυριάρχησε κατακτώντας σε πολλές περιπτώσεις ακόμη και την 1η θέση σε όλα τα δυναμικά αγωνίσματα, με κορυφαίες διακρίσεις και στις κατηγορίες Endurance, Engineering Design Event και Cost Event.
Απόλυτη ήταν η κυριαρχία της και στον αγώνα που έγινε στην Τσεχία, εξαιρετική ήταν η εμφάνισή της και στην Ολλανδία, ενώ ειδικά στον διαγωνισμό της Γερμανίας κατέλαβε την 5η θέση στη Γενική Κατάταξη ανάμεσα στις 38 κορυφαίες ηλεκτρικές ομάδες παγκοσμίως.
Καθοριστική συμβολή σε όλες τις επιτυχίες της Prom Racing - παρά τις δυσκολίες της πανδημίας και της μετάβασης από θερμικό σε ηλεκτρικό κινητήρα για το μονοθέσιο - είχαν οι Σχολές Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ, το Ερευνητικό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) καθώς και οι χορηγοί της ομάδας.
Περισσότερα εδώ.
Ημερομηνία: 04/09/2021

Τελευταίες Ανακοινώσεις