Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο


1. Το Πρόγραμμα Σπουδών


2. Ωριαία Προγράμματα
    1ο Έτος
    2ο Έτος
    3ο Έτος
    4ο Έτος
    5ο Έτος

3. Συνοπτικό Περιεχόμενο Μαθημάτων


2o Έτος

3o Εξάμηνο

Μάθημα Ώρες/ Εβδομάδα (ECTS)
Μαθηματικά Γ 5
Μηχανική Γ 3
Λειτουργικά Συστήματα & Γλώσσες
Προγραμματισμού
4
Στοιχεία Μηχανών Ι 6
Ηλεκτρομηχανικά Συστήματα Μετατροπής
Ενέργειας
4
Τεχνολογική Οικονομική Ι 4
Τεχνικά Υλικά ΙΙ 4+1
Σύνολο 30+1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μάθημα Ώρες/ Εβδομάδα (ECTS)
Ξένες Γλώσσες 2
Σύνολο 2

 

 

 

 

H ξένη γλώσσα εξετάζεται ή απαλλάσσεται με την προσκόμιση πιστοποίησης γλωσσομάθειας στη συγκεκριμένη γλώσσα.

 

4o Εξάμηνο 

Μάθημα Ώρες/ Εβδομάδα (ECTS)
Μαθηματικά Δ 2
Αριθμητική Ανάλυση 3+1
Μεταφορά Θερμότητας Ι 6
Μηχανική Ρευστών Ι 4
Στοιχεία Μηχανών ΙΙ 6
Μηχανισμοί & Εισαγωγή στο Σχεδιασμό Μηχανών 4
Βιομηχανικά Ηλεκτρονικά 4
Κατεργασίες Α 4
Ξένες Γλώσσες 2
Σύνολο 35+1

 

 

 

 

 

 

 

 

Τελευταίες Ανακοινώσεις