Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο


1. Το Πρόγραμμα Σπουδών


2. Ωριαία Προγράμματα
    1ο Έτος
    2ο Έτος
    3ο Έτος
    4ο Έτος
    5ο Έτος

3. Συνοπτικό Περιεχόμενο Μαθημάτων


2o Έτος

3o Εξάμηνο

Μάθημα Ώρες/ Εβδομάδα (ECTS)
Μαθηματικά Γ 4+1
Μηχανική Γ 3
Τεχνικές Προγραμματισμού Η/Υ 4
Κινηματική και Δυναμική Μηχανισμών 6
Ηλεκτρομηχανικά Συστήματα Μετατροπής
Ενέργειας
4
Τεχνολογική Οικονομική 4
Μη Μεταλλικά Τεχνικά Υλικά 4+1
Σύνολο 29+2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μάθημα Ώρες/ Εβδομάδα (ECTS)
Ξένες Γλώσσες 2
Σύνολο 2

 

 

 

 

H ξένη γλώσσα εξετάζεται ή απαλλάσσεται με την προσκόμιση πιστοποίησης γλωσσομάθειας στη συγκεκριμένη γλώσσα.
Σύνολο ECTS 3ου Εξαμήνου = 27+2 (29+2).
Για την αναλυτική περιγραφή των μαθημάτων πατήστε εδώ.

 

4o Εξάμηνο 

Μάθημα Ώρες/ Εβδομάδα (ECTS)
Μαθηματικά Δ 2
Αριθμητική Ανάλυση 3+1
Μεταφορά Θερμότητας 4+2
Μηχανική Ρευστών Ι 4
Δυναμική και Ταλαντώσεις (*) 4
Στοιχεία Μηχανών Ι 4+2
Εισαγωγή στα Ηλεκτρονικά 4
Κατεργασίες Χύτευσης, Συγκόλλησης,
Κονιομεταλλουργίας
4
Ξένες Γλώσσες 2
Σύνολο 31+5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο ECTS 4ου Εξαμήνου = 31+5.
Για την αναλυτική περιγραφή των μαθημάτων πατήστε εδώ.

(*) Προσοχή: Το μάθημα Δυναμική και Ταλαντώσεις μόνο για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 θα διδαχθεί και στο 5ο και στο 4ο εξάμηνο. Οι σπουδαστές που πρωτοεγγράφονται στο 5ο εξάμηνο (και μόνο αυτοί) θα το παρακολουθήσουν στο 5ο εξάμηνο και οι σπουδαστές που πρωτοεγγράφονται στο 4ο εξάμηνο θα το παρακολουθήσουν στο 4ο εξάμηνο.

Τελευταίες Ανακοινώσεις