Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο


1. Το Πρόγραμμα Σπουδών


2. Ωριαία Προγράμματα
    1ο Έτος
    2ο Έτος
    3ο Έτος
    4ο Έτος
    5ο Έτος

3. Συνοπτικό Περιεχόμενο Μαθημάτων


2o Έτος

3o Εξάμηνο

- Mεταβατικό, εφαρμογή από το ακαδ. έτος 2014-2015

Μάθημα Ώρες/ Εβδομάδα (ECTS)
Μαθηματικά ΙΙΙα 4
Μηχανική Γ 3
Στοιχεία Μηχανών Ι 6
Ηλεκτρομηχανικά Συστήματα Μετατροπής
Ενέργειας
4
Τεχνολογική Οικονομική Ι 4
Τεχνικά Υλικά ΙΙ 3+1
Αριθμητική Ανάλυση 3+1
Ξένες Γλώσσες 2
Σύνολο 31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Εφαρμογή από το ακαδ. έτος 2015-2016

Μάθημα Ώρες/ Εβδομάδα (ECTS)
Μαθηματικά Γ 5
Μηχανική Γ 3
Λειτουργικά Συστήματα & Γλώσσες
Προγραμματισμού
4
Στοιχεία Μηχανών Ι 6
Ηλεκτρομηχανικά Συστήματα Μετατροπής
Ενέργειας
4
Τεχνολογική Οικονομική Ι 4
Τεχνικά Υλικά ΙΙ 4
Ξένες Γλώσσες 2
Σύνολο 32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4o Εξάμηνο 

- Mεταβατικό, εφαρμογή από το ακαδ. έτος 2014-2015

Μάθημα Ώρες/ Εβδομάδα (ECTS)
Θερμοδυναμική Ι (Θα το έχουν ως υποχρέωση όσοι είναι εγγεγραμμένοι στα 3ο-4ο εξάμηνα σπουδών) 6
Μηχανική των Ρευστών Ι 4
Στοιχεία Μηχανών ΙΙ 6
Βιομηχανικά Ηλεκτρονικά 4
Μεταφορά Θερμότητας Ι 6
Μηχανισμοί & Εισαγωγή στο Σχεδιασμό Μηχανών 4
Ξένες Γλώσσες 2
Σύνολο 32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Εφαρμογή από το ακαδ. έτος 2015-2016

Μάθημα Ώρες/ Εβδομάδα (ECTS)
Μαθηματικά Δ 2
Αριθμητική Ανάλυση 3+1
Μεταφορά Θερμότητας Ι 6
Μηχανική Ρευστών Ι 4
Στοιχεία Μηχανών ΙΙ 6
Μηχανισμοί & Εισαγωγή στο Σχεδιασμό Μηχανών 4
Βιομηχανικά Ηλεκτρονικά 4
Κατεργασίες Α 4
Ξένες Γλώσσες 2
Σύνολο 36

 

 

Τελευταίες Ανακοινώσεις