Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο


1. Το Πρόγραμμα Σπουδών


2. Ωριαία Προγράμματα
    1ο Έτος
    2ο Έτος
    3ο Έτος
    4ο Έτος
    5ο Έτος

3. Συνοπτικό Περιεχόμενο Μαθημάτων


2o Έτος

3o Εξάμηνο

Μάθημα Ώρες/ Εβδομάδα (ECTS)
Μαθηματικά Γ 4+1
Μηχανική Γ 3
Τεχνικές Προγραμματισμού Η/Υ 4
Στοιχεία Μηχανών Ι 4+2
Ηλεκτρομηχανικά Συστήματα Μετατροπής
Ενέργειας
4
Τεχνολογική Οικονομική Ι 4
Μη Μεταλλικά Τεχνικά Υλικά 4+1
Σύνολο 27+4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μάθημα Ώρες/ Εβδομάδα (ECTS)
Ξένες Γλώσσες 2
Σύνολο 2

 

 

 

 

H ξένη γλώσσα εξετάζεται ή απαλλάσσεται με την προσκόμιση πιστοποίησης γλωσσομάθειας στη συγκεκριμένη γλώσσα.
Σύνολο ECTS 3ου Εξαμήνου = 27+4 (29+4).
Για την αναλυτική περιγραφή των μαθημάτων πατήστε εδώ.

 

4o Εξάμηνο 

Μάθημα Ώρες/ Εβδομάδα (ECTS)
Μαθηματικά Δ 2
Αριθμητική Ανάλυση 3+1
Μεταφορά Θερμότητας 4+2
Μηχανική Ρευστών Ι 4
Στοιχεία Μηχανών ΙΙ 4+2
Κινηματική και Δυναμική Μηχανισμών 4
Εισαγωγή στα Ηλεκτρονικά 4
Κατεργασίες Χύτευσης, Συγκόλλησης,
Κονιομεταλλουργίας
4
Ξένες Γλώσσες 2
Σύνολο 31+5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο ECTS 4ου Εξαμήνου = 31+5.
Για την αναλυτική περιγραφή των μαθημάτων πατήστε εδώ.

Τελευταίες Ανακοινώσεις