Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο


1. Το Πρόγραμμα Σπουδών


2. Ωριαία Προγράμματα
    1ο Έτος
    2ο Έτος
    3ο Έτος
    4ο Έτος
    5ο Έτος

3. Συνοπτικό Περιεχόμενο Μαθημάτων


3o Έτος

5o Εξάμηνο

Μάθημα Ώρες/ Εβδομάδα (ECTS)
Εφαρμοσμένη Ρευστομηχανική 4
Στατιστική και Τεχνικές Μετρήσεις 4+2
Θερμική Παραγωγή Ενέργειας σε ΑΗΣ Ι 4+2
Υδροδυναμικές Μηχανές 4+2
Δυναμική Μηχανών Ι 4
Κατεργασίες Διαμόρφωσης με Πλαστική
Παραμόρφωση
4
Οργάνωση Παραγωγής & Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι 4+1
Σύνολο 28+7

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο ECTS 5ου Εξαμήνου = 28+7.
Για την αναλυτική περιγραφή των μαθημάτων πατήστε εδώ.

 

6o Εξάμηνο

Μάθημα Ώρες/ Εβδομάδα (ECTS)
Περιβαλλοντική Τεχνολογία 3
Μηχανές Εσωτερικής Καύσης Ι 4+2
Εισαγωγή στη Θεωρία & Τεχνολογία Αυτομάτου
Ελέγχου
4+2
Θερμικές Στροβιλομηχανές 4
Ανάλυση Μηχανολογικών Κατασκευών Ι 4
Κατεργασίες Αποβολής Υλικού 4
Επιχειρησιακή Έρευνα Ι 4
Σύνολο 27+4

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο ECTS 6ου Εξαμήνου = 27+4.
Για την αναλυτική περιγραφή των μαθημάτων πατήστε εδώ.

Τελευταίες Ανακοινώσεις