Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο


1. Το Πρόγραμμα Σπουδών


2. Ωριαία Προγράμματα
    1ο Έτος
    2ο Έτος
    3ο Έτος
    4ο Έτος
    5ο Έτος

3. Συνοπτικό Περιεχόμενο Μαθημάτων


3o Έτος

5o Εξάμηνο

Μάθημα Ώρες/ Εβδομάδα (ECTS)
Εφαρμοσμένη Ρευστομηχανική 4
Στατιστική και Τεχνικές Μετρήσεις 4+2
Θερμικοί Σταθμοί Μετατροπής Ενέργειας 4+2
Υδροδυναμικές Μηχανές 4+2
Στοιχεία Μηχανών ΙΙ 4+2
Κατεργασίες Διαμόρφωσης με Πλαστική
Παραμόρφωση
4
Οργάνωση Παραγωγής & Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι 4+1
Σύνολο 28+9

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο ECTS 5ου Εξαμήνου = 28+9.
Για την αναλυτική περιγραφή των μαθημάτων πατήστε εδώ.

Προσοχή: Το μάθημα Δυναμική και Ταλαντώσεις μόνο για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 θα διδαχθεί και στο 5ο και στο 4ο εξάμηνο. Οι σπουδαστές που πρωτοεγγράφονται στο 5ο εξάμηνο (και μόνο αυτοί) θα το παρακολουθήσουν στο 5ο εξάμηνο και οι σπουδαστές που πρωτοεγγράφονται στο 4ο εξάμηνο θα το παρακολουθήσουν στο 4ο εξάμηνο.

 

6o Εξάμηνο

Μάθημα Ώρες/ Εβδομάδα (ECTS)
Περιβαλλοντική Τεχνολογία 3
Μηχανές Εσωτερικής Καύσης 4+2
Μοντελοποίηση & Αυτόματος Έλεγχος
Συστημάτων
4+2
Θερμικές Στροβιλομηχανές 4
Ανάλυση Μηχανολογικών Κατασκευών Ι 4
Κατεργασίες Αποβολής Υλικού 4
Επιχειρησιακή Έρευνα Ι 4
Σύνολο 27+4

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο ECTS 6ου Εξαμήνου = 27+4.
Για την αναλυτική περιγραφή των μαθημάτων πατήστε εδώ.

Τελευταίες Ανακοινώσεις