Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο


1. Το Πρόγραμμα Σπουδών


2. Ωριαία Προγράμματα
    1ο Έτος
    2ο Έτος
    3ο Έτος
    4ο Έτος
    5ο Έτος

3. Συνοπτικό Περιεχόμενο Μαθημάτων


3o Έτος

5o Εξάμηνο

- Εφαρμογή από το ακαδ. έτος 2014-2015 και 2015-2016

Μάθημα Ώρες/ Εβδομάδα (ECTS)
Εφαρμοσμένη Ρευστομηχανική 4
Στατιστική και Τεχνικές Μετρήσεις 6
Θερμική Παραγωγή Ενέργειας σε ΑΗΣ Ι &
Εργαστήριο
6
Υδροδυναμικές Μηχανές 5
Δυναμική Μηχανών Ι 4
Κατεργασίες Β 4
Οργάνωση Παραγωγής & Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι 4+1
Σύνολο 34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6o Εξάμηνο

- Εφαρμογή από το ακαδ. έτος 2014-2015 και 2015-2016

Μάθημα Ώρες/ Εβδομάδα (ECTS)
Περιβαλλοντική Τεχνολογία 3
Μηχανές Εσωτερικής Καύσης Ι & Εργαστήριο 6
Εισαγωγή στη Θεωρία & Τεχνολογία Αυτομάτου
Ελέγχου
6
Θερμικές Στροβιλομηχανές 4
Ανάλυση Μηχανολογικών Κατασκευών Ι 4
Κατεργασίες Γ 4
Επιχειρησιακή Έρευνα Ι 4
Σύνολο 31

 

 

Τελευταίες Ανακοινώσεις