Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο


1. Το Πρόγραμμα Σπουδών


2. Ωριαία Προγράμματα
    1ο Έτος
    2ο Έτος
    3ο Έτος
    4ο Έτος
        Ενεργειακός
        Κατασκευαστής
        Παραγωγής
        E.E.M.M.
    5ο Έτος

3. Συνοπτικό Περιεχόμενο Μαθημάτων


4o Έτος

Κύκλος Ενεργειακού Μηχανολόγου Μηχανικού


7o Εξάμηνο
 

Μάθημα Ώρες/ Εβδομάδα (ECTS)
Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική Μειγμάτων 4
Υπολογιστική Ρευστομηχανική 4
Καύση/ Ρύπανση Εμβολοφόρων ΜΕΚ 4
Μηχανική Ρευστών ΙΙ 4
Φυσικές Αρχές Πυρηνικών Αντιδραστήρων
Ισχύος
4
Σύνολο 20

 

 

 

 

 

 

 

   
Μάθημα επιλογής (Δεξαμενή) Ώρες/ Εβδομάδα (ECTS)
Μεταφορά Θερμότητας ΙΙ 4
Λογισμικό Θερμοδυναμικής 4
Φαινόμενα Μεταφοράς 4
Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ 4
Πειραματική Μηχανική Ρευστών 3
Νέες και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 4
Μέθοδοι Βελτιστοποίησης 4
Αλληλεπιδράσεις Ακτινοβολιών και Ύλης -
Δοσιμετρία - Ακτινοπροστασία
4
Βιομηχανική Ραδιογραφία 4
Αρχές Βιολογικής Μηχανικής 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προαιρετικό μάθημα Ώρες/ Εβδομάδα (ECTS)
Περιβάλλον & Ανάπτυξη (διατμηματικό) 3

 

 

 

Επιλέγονται δύο (2) μαθήματα.
Ο σπουδαστής μπορεί επίσης να επιλέξει μαθήματα από οποιοδήποτε κύκλο του ίδιου εξαμήνου υποχρεωτικό ή επιλογής. 

 

8o Εξάμηνο

Μάθημα υποχρεωτικό (Κορμός) Ώρες/ Εβδομάδα (ECTS)
Βασικές Αρχές Ψύξης 4
Θεωρία Καύσης και Συστήματα Καύσης 4
Συγκρότηση & Λειτουργία Πυρηνικών Αντιδραστήρων Ισχύος 4
Υδροηλεκτρική Ενέργεια 3+2
Αιολική Ενέργεια 4
Σύνολο 19+2

 

 

 

 

 

 

 

Μάθημα επιλογής (Δεξαμενή) Ώρες/ Εβδομάδα (ECTS)
Θερμική Παραγωγή Ενέργειας σε ΑΗΣ ΙΙ 4
Υπολογιστικές Μέθοδοι Φαινομένων Μεταφοράς 4
Αρχές Αεροπορικών Κινητήρων 4
Σχεδιασμός Θερμικών Στροβιλομηχανών 4
Εναλλαγή Αερίων και Υπερπλήρωση ΜΕΚ 4
Απεικονήσεις και Θεραπευτικές Ακτινοβολήσεις
Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
4
Πυρηνικά Μετρητικά Συστήματα 4
Υπολογιστικό Θέμα 4
Πρακτική Άσκηση*  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Η Πρακτική Άσκηση αντιστοιχεί σε 4 ECTS στο European Diploma Supplement.

 

Προαιρετικό μάθημα Ώρες/ Εβδομάδα (ECTS)
Περιβάλλον & Ανάπτυξη (διατμηματικό) 3

 

 


Επιλέγονται δύο (2) μαθήματα.
Ο σπουδαστής μπορεί επίσης να επιλέξει μαθήματα από οποιοδήποτε κύκλο του ίδιου εξαμήνου υποχρεωτικό ή επιλογής.

Τελευταίες Ανακοινώσεις