Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο


1. Το Πρόγραμμα Σπουδών


2. Ωριαία Προγράμματα
    1ο Έτος
    2ο Έτος
    3ο Έτος
    4ο Έτος
        Ενεργειακός
        Κατασκευαστής
        Παραγωγής
        E.E.M.M.
    5ο Έτος

3. Συνοπτικό Περιεχόμενο Μαθημάτων


4o Έτος

Κύκλος Ενεργειακού Μηχανολόγου Μηχανικού


7o Εξάμηνο
 

Μάθημα υποχρεωτικό (Κορμός) Ώρες/ Εβδομάδα (ECTS)
Υπολογιστική Ρευστομηχανική 3+1
Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική Μειγμάτων 3+1
Ομάδα Α (επιλογή τουλάχιστον ενός μαθήματος)
Φαινόμενα Μεταφοράς 3+1
Μηχανική Ρευστών ΙΙ 3+1
Ομάδα Β (επιλογή τουλάχιστον ενός μαθήματος)
Φυσικές Αρχές Πυρηνικών Αντιδραστήρων Ισχύος 3+1
Νέες & Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 3+1
Σύνολο 12+4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Μάθημα επιλογής (Δεξαμενή)
Αεροδυναμική
Αλληλεπιδράσεις Ακτινοβολιών και Ύλης - Δοσιμετρία - Ακτινοπροστασία
Διαχείριση Ενέργειας
Δυναμική Εμβολοφόρων ΜΕΚ
Δυναμική Περιστρεφόμενων Μηχανών
Θερμική Ακτινοβολία & Εφαρμογές
Λογισμικό Θερμοδυναμικής
Μέθοδοι Βελτιστοποίησης
Πειραματική Μηχανική Ρευστών

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο σπουδαστής έχει υποχρέωση να επιλέξει 2 μαθήματα από τη Δεξαμενή. 
Ο σπουδαστής μπορεί επίσης να επιλέξει ένα μάθημα ανά εξάμηνο από οποιονδήποτε κύκλο του ίδιου εξαμήνου, υποχρεωτικό ή επιλογής.
Για την αναλυτική περιγραφή των μαθημάτων πατήστε εδώ.

 

8o Εξάμηνο

Μάθημα υποχρεωτικό (Κορμός) Ώρες/ Εβδομάδα (ECTS)
Θεωρία Καύσης και Συστήματα Καύσης 3+1
Σύνολο 3+1

 

 

 

Μάθημα επιλογής (Δεξαμενή)
Αιολική Ενέργεια
Απεικονήσεις & Θεραπευτικές Ακτινοβολήσεις Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
Αποκεντρωμένα Θερμικά Συστήματα
Βασικές Αρχές Ψύξης
Βιομηχανική Ραδιογραφία
Εναλλαγή Αερίων & Υπερπλήρωση ΜΕΚ
Περιβάλλον & Ανάπτυξη
Πυρηνικά Μετρητικά Συστήματα
Συγκρότηση & Λειτουργία Πυρηνικών αντιδραστήρων Ισχύος
Σχεδιασμός Θερμικών Στροβιλομηχανών
Υδροηλεκτρική Ενέργεια
Υπολογιστικές Μέθοδοι Φαινομένων Μεταφοράς
Υπολογιστικό Θέμα
Πρακτική Άσκηση

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο σπουδαστής έχει υποχρέωση να επιλέξει 5 μαθήματα από τη Δεξαμενή. 
Ο σπουδαστής μπορεί επίσης να επιλέξει ένα μάθημα ανά εξάμηνο από οποιονδήποτε κύκλο του ίδιου εξαμήνου, υποχρεωτικό ή επιλογής.
Για την αναλυτική περιγραφή των μαθημάτων πατήστε εδώ.

Τελευταίες Ανακοινώσεις