Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο


1. Το Πρόγραμμα Σπουδών


2. Ωριαία Προγράμματα
    1ο Έτος
    2ο Έτος
    3ο Έτος
    4ο Έτος
        Ενεργειακός
        Κατασκευαστής
        Παραγωγής
        E.E.M.M.
    5ο Έτος

3. Συνοπτικό Περιεχόμενο Μαθημάτων


4o Έτος

Κύκλος Ενεργειακού Μηχανολόγου Μηχανικού


7o Εξάμηνο
 

Μάθημα υποχρεωτικό (Κορμός) Ώρες/ Εβδομάδα (ECTS)
Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική Μειγμάτων 3+1
Υπολογιστική Ρευστομηχανική 3+1
Καύση/ Ρύπανση Εμβολοφόρων ΜΕΚ 3+1
Μηχανική Ρευστών ΙΙ 3+1
Φυσικές Αρχές Πυρηνικών Αντιδραστήρων
Ισχύος
3+1
Σύνολο 12+4

 

 

 

 

 

 

 

   
Μάθημα επιλογής (Δεξαμενή) Ώρες/ Εβδομάδα (ECTS)
Μεταφορά Θερμότητας ΙΙ 3+1
Λογισμικό Θερμοδυναμικής 3+1
Φαινόμενα Μεταφοράς 3+1
Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ 3+1
Πειραματική Μηχανική Ρευστών 3+1
Νέες και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 3+1
Μέθοδοι Βελτιστοποίησης 3+1
Αλληλεπιδράσεις Ακτινοβολιών και Ύλης -
Δοσιμετρία - Ακτινοπροστασία
3+1
Βιομηχανική Ραδιογραφία 3+1
Αρχές Βιολογικής Μηχανικής 3+1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο σπουδαστής έχει υποχρέωση να επιλέξει 4 από τα 5 μαθήματα Κορμού και 2 μαθήματα από τη Δεξαμενή. 
Ο σπουδαστής μπορεί επίσης να επιλέξει μαθήματα από οποιοδήποτε κύκλο του ίδιου εξαμήνου, υποχρεωτικό ή επιλογής.
Για την αναλυτική περιγραφή των μαθημάτων πατήστε εδώ.

 

8o Εξάμηνο

Μάθημα υποχρεωτικό (Κορμός) Ώρες/ Εβδομάδα (ECTS)
Βασικές Αρχές Ψύξης 3+1
Θεωρία Καύσης και Συστήματα Καύσης 3+1
Συγκρότηση & Λειτουργία Πυρηνικών Αντιδραστήρων Ισχύος (Πυρηνική Τεχνολογία ΙΙ) 3+1
Υδροηλεκτρική Ενέργεια 3+1
Αιολική Ενέργεια 3+1
Σύνολο 9+3

 

 

 

 

 

 

 

Μάθημα επιλογής (Δεξαμενή) Ώρες/ Εβδομάδα (ECTS)
Θερμική Παραγωγή Ενέργειας σε ΑΗΣ ΙΙ 3+1
Υπολογιστικές Μέθοδοι Φαινομένων Μεταφοράς 3+1
Αρχές Αεροπορικών Κινητήρων 3+1
Σχεδιασμός Θερμικών Στροβιλομηχανών 3+1
Εναλλαγή Αερίων και Υπερπλήρωση ΜΕΚ 3+1
Απεικονήσεις και Θεραπευτικές Ακτινοβολήσεις
Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
3+1
Πυρηνικά Μετρητικά Συστήματα 3+1
Υπολογιστικό Θέμα 3+1
Πρακτική Άσκηση 3+1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προαιρετικό μάθημα Ώρες/ Εβδομάδα (ECTS)
Περιβάλλον & Ανάπτυξη (διατμηματικό) 3+1

 

 

 

Ο σπουδαστής έχει υποχρέωση να επιλέξει 3 από τα 5 μαθήματα Κορμού και 3 μαθήματα από τη Δεξαμενή. 
Ο σπουδαστής μπορεί επίσης να επιλέξει μαθήματα από οποιοδήποτε κύκλο του ίδιου εξαμήνου, υποχρεωτικό ή επιλογής.
Για την αναλυτική περιγραφή των μαθημάτων πατήστε εδώ.

Τελευταίες Ανακοινώσεις