Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο


1. Το Πρόγραμμα Σπουδών


2. Ωριαία Προγράμματα
    1ο Έτος
    2ο Έτος
    3ο Έτος
    4ο Έτος
        Ενεργειακός
        Κατασκευαστής
        Παραγωγής
        E.E.M.M.
    5ο Έτος

3. Συνοπτικό Περιεχόμενο Μαθημάτων


4o Έτος

Κύκλος Ενεργειακού Μηχανολόγου Μηχανικού


7o Εξάμηνο
 

Μάθημα υποχρεωτικό (Κορμός) Ώρες/ Εβδομάδα (ECTS)
Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική Μειγμάτων 3+1
Υπολογιστική Ρευστομηχανική 3+1
Ομάδα Α (επιλογή τουλάχιστον ενός μαθήματος)
Μηχανική Ρευστών ΙΙ 3+1
Φαινόμενα Μεταφοράς 3+1
Ομάδα Β (επιλογή τουλάχιστον ενός μαθήματος)
Νέες & Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 3+1
Φυσικές Αρχές Πυρηνικών Αντιδραστήρων Ισχύος 3+1
Σύνολο 12+4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Μάθημα επιλογής (Δεξαμενή)
Αεροδυναμική
Αλληλεπιδράσεις Ακτινοβολιών και Ύλης - Δοσιμετρία - Ακτινοπροστασία
Διαχείριση Ενέργειας
Δυναμική Εμβολοφόρων ΜΕΚ
Δυναμική Περιστρεφόμενων Μηχανών
Θερμική Ακτινοβολία & Εφαρμογές
Λογισμικό Θερμοδυναμικής
Μέθοδοι Βελτιστοποίησης
Κατεργασίες Πρόσθεσης Υλικού
Πειραματική Μηχανική Ρευστών

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο σπουδαστής έχει υποχρέωση να επιλέξει 2 μαθήματα από τη Δεξαμενή. 
Ο σπουδαστής μπορεί επίσης να επιλέξει ένα μάθημα ανά εξάμηνο από οποιονδήποτε κύκλο του ίδιου εξαμήνου, υποχρεωτικό ή επιλογής.
Για την αναλυτική περιγραφή των μαθημάτων πατήστε εδώ.

 

8o Εξάμηνο

Μάθημα υποχρεωτικό (Κορμός) Ώρες/ Εβδομάδα (ECTS)
Θεωρία Καύσης και Συστήματα Καύσης 3+1
Σύνολο 3+1

 

 

 

Μάθημα επιλογής (Δεξαμενή)
Αιολική Ενέργεια
Αποκεντρωμένα Θερμικά Συστήματα
Βασικές Αρχές Ψύξης
Έλεγχος Υλικών με Ραδιογραφία και Υπερήχους
Εναλλαγή Αερίων & Υπερπλήρωση ΜΕΚ
Ιατρικές Απεικονήσεις και Θεραπευτικές Ακτινοβολήσεις
Περιβάλλον & Ανάπτυξη
Πυρηνικά Μετρητικά Συστήματα
Συγκρότηση & Λειτουργία Πυρηνικών αντιδραστήρων Ισχύος
Σχεδιασμός Θερμικών Στροβιλομηχανών
Υδροηλεκτρική Ενέργεια
Υπολογιστικές Μέθοδοι Φαινομένων Μεταφοράς
Υπολογιστικό Θέμα
Πρακτική Άσκηση

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο σπουδαστής έχει υποχρέωση να επιλέξει 5 μαθήματα από τη Δεξαμενή. 
Ο σπουδαστής μπορεί επίσης να επιλέξει ένα μάθημα ανά εξάμηνο από οποιονδήποτε κύκλο του ίδιου εξαμήνου, υποχρεωτικό ή επιλογής.
Για την αναλυτική περιγραφή των μαθημάτων πατήστε εδώ.

Τελευταίες Ανακοινώσεις