Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο


1. Το Πρόγραμμα Σπουδών

    1.1. Στόχοι του Εκπαιδευτικού Προγράμματος
    1.2. Διάρκεια και Διάρθρωση των Σπουδών
    1.3. Εγγραφή και Παρακολούθηση των Μαθημάτων
    1.4. Εξετάσεις - Βαθμολογία
    1.5. Η Διπλωματική Εργασία
    1.6. Πρακτική Άσκηση
    1.7. Βαθμός του Διπλώματος
    1.8. Ο Σύμβουλος των Σπουδών
    1.9. Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Διδασκόντων και Μαθημάτων

2. Ωριαία Προγράμματα

3. Συνοπτικό Περιεχόμενο Μαθημάτων

1.8. Ο Σύμβουλος των Σπουδών

Για κάθε πρωτοεγγραφόμενο σπουδαστή στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, με την εγγραφή του ορίζεται ένα μέλος Δ.Ε.Π. ως Σύμβουλος Σπουδών. Σκοπός του θεσμού αυτού είναι η προσφορά υπεύθυνου συμβουλευτικού έργου προς τους προπτυχιακούς σπουδαστές, καθώς και η ενίσχυση της προσωπικής επικοινωνίας μεταξύ σπουδαστών και καθηγητών. Συγκεκριμένα, ο Σύμβουλος Σπουδών:

- ενημερώνει και συμβουλεύει τον σπουδαστή σε θέματα σχετικά με τις σπουδές στη Σχολή και το πρόγραμμα σπουδών,

- συζητά με τον σπουδαστή την πορεία των σπουδών του και αναζητούν από κοινού λύσεις σε τυχόν προβλήματα που μπορεί να προκύψουν,

- ενημερώνει και βοηθά τον σπουδαστή στην επιλογή Κύκλου Σπουδών και των κατ' επιλογή μαθημάτων,

- ενημερώνει τον σπουδαστή για προοπτικές και δυνατότητες για μεταπτυχιακές σπουδές,

- συζητά και συμβουλεύει τον σπουδαστή για αντιμετώπιση προσωπικών προβλημάτων του που μπορεί να επηρεάζουν τις σπουδές του.

Το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του Συμβούλου Σπουδών γνωστοποιούνται στον σπουδαστή κατά την εγγραφή του στη Σχολή. Ο Σύμβουλος Σπουδών παραμένει ο ίδιος καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών του σπουδαστή, και είναι διαθέσιμος οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμήσει ο σπουδαστής, μετά από συνεννόηση. Το περιεχόμενο των συζητήσεων είναι απόρρητο και τα προσωπικά δεδομένα του σπουδαστή προστατεύονται από τον καθηγητή Σύμβουλο Σπουδών.

Τελευταίες Ανακοινώσεις