Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο


1. Το Πρόγραμμα Σπουδών


2. Ωριαία Προγράμματα
    1ο Έτος
    2ο Έτος
    3ο Έτος
    4ο Έτος
        Ενεργειακός
        Κατασκευαστής
        Παραγωγής
        E.E.M.M.
    5ο Έτος

3. Συνοπτικό Περιεχόμενο Μαθημάτων


4o Έτος

Κύκλος Μηχανολόγου Μηχανικού Παραγωγής


7o Εξάμηνο
 

Μάθημα υποχρεωτικό (Κορμός) Ώρες/ Εβδομάδα (ECTS)
Επιχειρησιακή Έρευνα ΙΙ 3+1
Διοίκηση Ποιότητας 3+1
Εφοδιαστική (Μεταφορές - Διανομή) 3+1
Σύνολο 9+3

 

 

 

 

Μάθημα επιλογής (Δεξαμενή)
Παίγνιο Επιχειρήσεων
Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ
Διαχείριση Ενέργειας
Βάσεις Δεδομένων

 

 

 

 

Ο σπουδαστής έχει υποχρέωση να επιλέξει 3 μαθήματα από τη Δεξαμενή. 
Ο σπουδαστής μπορεί επίσης να επιλέξει ένα μάθημα ανά εξάμηνο από οποιονδήποτε κύκλο του ίδιου εξαμήνου, υποχρεωτικό ή επιλογής.
Για την αναλυτική περιγραφή των μαθημάτων πατήστε εδώ.

 

8o Εξάμηνο

Μάθημα υποχρεωτικό (Κορμός) Ώρες/ Εβδομάδα (ECTS)
Συστήματα Παραγωγής & Διακίνηση Υλικών 3+1
Βιομηχανική Εργονομία 3+1
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης στην Παραγωγή 3+1
Οργάνωση Παραγωγής & Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ 3+1
Σύνολο 12+4

 

 

 

 

 

 

Μάθημα επιλογής (Δεξαμενή)
Διοίκηση Λειτουργίας & Συντήρησης
Ασφάλεια & Υγεία της Εργασίας
Προγραμματισμός & Διοίκηση Έργων
Αντίστροφη Εφοδιαστική & Κυκλική Οικονομία
Περιβάλλον & Ανάπτυξη (διατμηματικό)
Υπολογιστικό Θέμα
Πρακτική Άσκηση

 

 

 

 

 

 

Ο σπουδαστής έχει υποχρέωση να επιλέξει 2 μαθήματα από τη Δεξαμενή. 
Ο σπουδαστής μπορεί επίσης να επιλέξει ένα μάθημα ανά εξάμηνο από οποιονδήποτε κύκλο του ίδιου εξαμήνου, υποχρεωτικό ή επιλογής.
Για την αναλυτική περιγραφή των μαθημάτων πατήστε εδώ.

Τελευταίες Ανακοινώσεις