Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο


1. Το Πρόγραμμα Σπουδών


2. Ωριαία Προγράμματα
    1ο Έτος
    2ο Έτος
    3ο Έτος
    4ο Έτος
    5ο Έτος
        Ενεργειακός
        Κατασκευαστής
        Παραγωγής
        E.E.M.M.

3. Συνοπτικό Περιεχόμενο Μαθημάτων


5o Έτος

Κύκλος Μηχανολόγου Μηχανικού Παραγωγής


9o Εξάμηνο
 

Μάθημα υποχρεωτικό (Κορμός) Ώρες/ Εβδομάδα (ECTS)
Προγραμματισμός & Έλεγχος Παραγωγής 3+1
Γνωστική Εργονομία & Διάδραση Ανθρώπου -
Μηχανής
3+1
Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων 3+1
Ψηφιακός Μετασχηματισμός & Ηλεκτρονικό Επιχειρείν 3+1
Σύνολο 12+4

 

 

 

 

 

 

 

Μάθημα επιλογής (Δεξαμενή)
Καινοτομικός Σχεδιασμός Μηχανολογικών Προϊόντων
Επιχειρηματικός Σχεδιασμός
Διαχείριση Διακινδύνευσης και Επιχειρησιακής Συνέχειας
Στοιχεία Δικαίου & Τεχνική Νομοθεσία

 

 

 

 

Ο σπουδαστής έχει υποχρέωση να επιλέξει 2 μαθήματα από τη Δεξαμενή. 
Ο σπουδαστής μπορεί επίσης να επιλέξει ένα μάθημα ανά εξάμηνο από οποιονδήποτε κύκλο του ίδιου εξαμήνου, υποχρεωτικό ή επιλογής.
Για την αναλυτική περιγραφή των μαθημάτων πατήστε εδώ.

Τελευταίες Ανακοινώσεις