Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο


1. Το Πρόγραμμα Σπουδών


2. Ωριαία Προγράμματα
    1ο Έτος
    2ο Έτος
    3ο Έτος
    4ο Έτος
    5ο Έτος
        Ενεργειακός
        Κατασκευαστής
        Παραγωγής
        E.E.M.M.

3. Συνοπτικό Περιεχόμενο Μαθημάτων


5o Έτος

Κύκλος Μηχανολόγου Μηχανικού Παραγωγής


9o Εξάμηνο
 

Μάθημα υποχρεωτικό (Κορμός) Ώρες/ Εβδομάδα (ECTS)
Προγραμματισμός & Έλεγχος Παραγωγής 3+1
Γνωστική Εργονομία 3+1
Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων 3+1
Στοιχεία Δικαίου & Τεχνική Νομοθεσία 3+1
Ηλεκτρονικό Επιχειρείν 3+1
Σύνολο 15+5

 

 

 

 

 

 

Μάθημα επιλογής (Δεξαμενή) Ώρες/ Εβδομάδα (ECTS)
Συστήματα Ευφυούς Ελέγχου και Ρομποτική 3+1
Τεχνολογική Οικονομική II: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός 3+1
Καινοτομικός Σχεδιασμός Μηχανολογικών
προϊόντων
3+1
Βιορευστομηχανική & Βιοϊατρική Τεχνολογία 3+1
Συσκευές & Εγκαταστάσεις Θερμικών Διεργασιών 3+1
Ευφυή Συστήματα Κατεργασιών 3+1
Αρχές Πυρομηχανικής 3+1

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο σπουδαστής έχει υποχρέωση να επιλέξει 2 μαθήματα από τη Δεξαμενή. 
Ο σπουδαστής μπορεί επίσης να επιλέξει μαθήματα από οποιοδήποτε κύκλο του ίδιου εξαμήνου, υποχρεωτικό ή επιλογής.
Για την αναλυτική περιγραφή των μαθημάτων πατήστε εδώ.

Τελευταίες Ανακοινώσεις